Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 7/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 7/2022 w sprawie uhonorowania prof. Mariana Klingera Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota
podjęta w dniu 4 maja 2022 roku

§ 1

Na wniosek Komisji ds. Nagród Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o uhonorowaniu prof. Mariana Klingera Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP