Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 9/2022

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 9/2022
podjęta w dn. 19 maja 2022 r. na posiedzeniu nr 278

§ 1

Na posiedzeniu Zarządu Głównego TIP w głosowaniu tajnym zostali wybrani:
1) na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Głównego na kadencję 2022–2026 – dr n. med. Piotr Gajewski,
2) na stanowisko Sekretarza Zarządu Głównego na kadencję 2022–2026 – dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak,
3) na stanowisko Skarbnika Zarządu Głównego na kadencję 2022–2026 – dr hab. n. med. Stanisława Bazan-Socha, prof. UJ.

§ 2

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w następującym składzie:
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zdrojewski (przewodniczący Komisji)
prof. dr hab. n. med. Wiesław Bryl (członek Komisji)
prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska (członek Komisji)
prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień (członek Komisji)
prof. dr hab. n. med. Maria Podolak-Dawidziak (członek Komisji)
Zarząd Główny podjął decyzję, że przewodniczący poszczególnych Komisji TIP oraz ich składy nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP