Towarzystwo Internistów Polskich
 
Stanowisko w sprawie zarzutów pod adresem Sesji „Etyka medyczna wobec zmiany płci” w ramach konferencji „Współczesne wyzwania etyki medycznej” organizowanej przez Towarzystwo Internistów Polskich

6 marca 2023 r.

Konferencja „Współczesne wyzwania etyki medycznej” jest poświęcona wielu aktualnie dyskutowanym w Polsce i na świecie zagadnieniom istotnym w wykonywaniu zawodów medycznych oraz kształtowaniu właściwej relacji lekarz–pacjent. Jednym z jej celów jest przybliżenie polskim lekarzom mniej do tej pory uświadamianych problemów, które mogą mieć istotne znaczenie dla codziennej praktyki. Podzielamy troskę o zdrowie i bezpieczeństwo osób, także niepełnoletnich, w tym również osób, które przeszły tranzycję płciową. Zdecydowanie sprzeciwiamy się zadawaniu krzywdy osobom, które identyfikują się ze społecznością LGBT+.

Jako medyczne towarzystwo naukowe stoimy na stanowisku nadrzędności dobra i bezpieczeństwa pacjenta, ale również wolności debaty akademickiej, dlatego nie dopuszczamy prewencyjnej cenzury prelegentów. Nie oznacza to, że wszyscy członkowie Towarzystwa Internistów Polskich podzielają wszystkie wyrażane opinie. Jednakże w przekonaniu Komitetu Naukowego konferencji, przynależność wyznaniowa prelegentów czy ich poglądy w sprawach odbiegających od tematyki konferencji nie mogą być okolicznością wykluczającą z debaty akademickiej, ani przesłanką jakiejkolwiek stygmatyzacji czy dyskryminacji. Merytorycznej, naukowej dyskusji nie ułatwiają ataki medialne i szum informacyjny z jakiejkolwiek strony i intensywne emocje, jakie szeroko budzi omawiany temat.
Towarzystwo Internistów Polskich od wielu lat dokłada starań, aby podnosić jakość opieki medycznej nad wszystkimi chorymi, niezależnie od ich płci, wyznania, przynależności politycznej, rasy czy światopoglądu, zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Wspieramy dążenia mające na celu zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie wszystkim osobom, niezależnie od tego, jak się identyfikują, oraz zapobieganie jakiejkolwiek dyskryminacji.

Ze względu na duże zainteresowanie sesją „Etyka medyczna wobec zmiany płci” i pojawiające się kontrowersje organizatorzy postanowili przesunąć jej emisję i poszerzyć grono wykładowców. Jednocześnie informujemy, że strona internetowa konferencji umożliwia zadawanie pytań dotyczących treści wykładów, które zostaną przekazane prelegentom. W trosce o zapewnienie swobody debaty naukowej organizatorzy konferencji zaplanowali również dyskusję online na żywo z udziałem wykładowców oraz zaproszonych panelistów i wszystkich zainteresowanych poprzez możliwość zadawania pytań i komentarzy na stronie internetowej.

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich