Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2023

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2023
w sprawie uhonorowania prof. Jacka Musiała Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota podjęta w dniu 5 kwietnia 2023 roku

§ 1

Na wniosek Komisji ds. Nagród Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich podjął decyzję o uhonorowaniu prof. Jacka Musiała Nagrodą im. prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

prof. dr hab. n. med. Jan Duława dr hab. n. med. Zbigniew Heleniak
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP