Towarzystwo Internistów Polskich
 
Apel TIP do Pani Minister Zdrowia

Kraków, 22 sierpnia 2023 r.

APEL TOWARZYSTWA INTERNISTÓW POLSKICH DO PANI MINISTER ZDROWIA

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku po zapoznaniu się z apelami Okręgowych Zjazdów Izb Lekarskich w Krakowie i Katowicach, dotyczącymi odbycia obowiązkowych kursów z medycyny rodzinnej przez m.in. specjalistów chorób wewnętrznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ramowego kursu w dziedzinie medycyny rodzinnej, w pełni je popiera i zwraca się z apelem do Pani Minister o rozważenie w trybie pilnym decyzji uchylającej to rozporządzenie.

Prezes Zarządu Głównego TIP
Prof. dr hab. n. med. Jan Duława


Załączniki:
1. Apel Okręgowego Zjazdu Izby Lekarskiej w Krakowie (pdf)
2. Apel Okręgowego Zjazdu Izby Lekarskiej w Katowicach (pdf)