Towarzystwo Internistów Polskich
 
Korzyści

Co daje członkostwo w TIP

  • zniżka 20% na opłaty za uczestnictwo w zdarzeniach edukacyjnych organizowanych lub współorganizowanych przez TIP
  • bezpłatny dostęp do elektronicznego wydania "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"
  • prawo do uzyskania Certyfikatu TIP potwierdzającego dopełnienie obowiązku ciągłego doskonalenia zawodowego
  • prawo do ubiegania się o nagrody TIP
  • prawo do umieszczenia własnych danych zawodowych (np. kontakt do gabinetu) na stronie internetowej TIP (dostępne wkrótce)
  • wsparcie TIP w ubieganiu się o członkostwo w American College of Physicians

    Członkostwo potwierdza wpis do Centralnego Rejestru Członków TIP.

Warunki wpisu do Rejestru:

  • dotychczasowi członkowie - opłacenie składki w terminie do 31 marca każdego roku
  • nowi członkowie - opłacenie składki i przesłanie do Zarządu Głównego wypełnionej deklaracji