Towarzystwo Internistów Polskich
 
Sekcje

Angiologiczna
przewodniczący: dr hab. med. Paweł Maga

Hematologia
przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz

Historyczna
przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

Podstawowa Opieka Medyczna - sekcja zawiesiła swoją działalność

Reumatologia
przewodnicząca: prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

Rehabilitacja Medyczna
przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Anna Jegier