Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych

WAŻNE: Uchwały Zarządu Głównego TIP w sprawie zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne


  1. Program TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych
    opracowany przez Komisję ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego Towarzystwa Internistów Polskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. „w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów” (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, z późn. zm.).

  2. Informacje ogólne

  3. Zasady

  4. Akredytacje Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego TIP