Towarzystwo Internistów Polskich
 
Jak zostać członkiem TIP
 • Krok 1
  wypełnij deklarację członkowską (pobierz pdf)

 • Krok 2
  prześlij wypełnioną deklarację do siedziby Zarządu Oddziału właściwego względem Twojego miejsca zamieszkania lub pracy (adresy).

 • Krok 3
  po uzyskaniu potwierdzenia (na deklaracji) przyjęcia w poczet członków przez Zarząd Oddziału, opłać składkę członkowską (60 zł, od 2012 r. obowiązuje składka w wysokości 100 zł, a w przypadku opłaty za 3 lata z góry - 250 zł), dokonując wpłaty na konto Zarządu Głównego TIP

  70 1560 1111 0000 9070 0015 2745

  Na przelewie podaj nazwę Oddziału TIP*
  Kopia deklaracji członkowskiej zostanie przesłana przez Zarząd Oddziału do Zarządu Głównego w celu umieszczenia Twoich danych w Rejestrze Członków TIP.


  * możesz przesłać potwierdzenie wpłaty pod adresem Biura Zarządu Głównego.