Towarzystwo Internistów Polskich
 
KKSU

Komisja ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego

skład

  • dr med. Piotr Gajewski (przewodniczący)
  • dr med. Bartłomiej Guzik
  • prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
  • prof. dr hab. med. Jacek Musiał
  • prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

siedziba

II Katedra Chorób Wewnętrznych CM UJ
ul. Skawińska 8
31–066 Kraków
tel. (12) 29 34 015
fax (12) 29 34 030

  • Regulamin

  • Uchwały

  • Cele działania