Towarzystwo Internistów Polskich
 
Cele działania

Komisji ds. Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego

  1. Prowadzenie i koordynowanie działań Towarzystwa Internistów Polskich mających na celu właściwe kwalifikowanie lekarzy ubiegających się o specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych.
  2. Przyznawanie oddziałom wewnętrznym akredytacji do prowadzenia specjalizacji.
  3. Opracowywanie programu specjalizacyjnego.
  4. Przygotowanie programu kształcenia ustawicznego i zakresu jego realizacji.
  5. Zabieganie o uzyskanie optymalnej do potrzeb liczby miejsc specjalizacyjnych i rezydentur.