Towarzystwo Internistów Polskich
 
100-lecie TIP
 • List otwarty Prezesa Towarzystwa Internistów Polskich ogłoszony z okazji stulecia powstania Towarzystwa

  Eugeniusz Józef Kucharz
  Człowiek jest drogą medycyny

  english version

  Wprowadzenie

  Człowiek jest drogą i celem medycyny, niezależnie od tego, czy lekarz, jako przedstawiciel specjalności szczegółowej, zajmuje się określonym narządem, układem lub komórką, czy też przeciwnie, jako lekarz zajmujący się epidemiologią lub zdrowiem publicznym interesuje się populacjami ludzkimi. Indywidualny człowiek jest zawsze drogą i celem medycyny, łączącej w sobie naukę i sztukę leczenia. Jest niezwykle zintegrowanym systemem, a jego stan zdrowia uwarunkowany licznymi czynnikami, nie tylko natury biologicznej, winien być ujmowany zawsze całościowo. Holistyczne podejście do chorego warunkuje uzyskanie największej możliwej efektywności działalności lekarskiej. Takie podejście do problemów zdrowia i choroby stanowi od początku misję nauki o chorobach wewnętrznych, czyli interny i stanowi jedną z niezmienialnych zasad wyróżniających medycynę wewnętrzną z całości dyscyplin lekarskich. Interna jest specjalnością lekarską łączącą zarówno nauki podstawowe, jak i specjalności szczegółowe, które wyłoniły się z niej na przestrzeni minionego wieku (...)
  czytaj pełny tekst listu

 • Uczestnicy Europejskiego Dnia Medycyny Wewnętrznej