Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2007 r.
 1. Nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.
  Sponsor: GlaxoSmithKline

  1. nagroda I stopnia za pracę: Dwa modele profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych z powodu ostrych stanów internistycznych (Maria Luba, Anna Firek, Zbigniew Kochanowski; PAMW 2007; 117 [4]: 151-157).
  2. nagroda II stopnia za pracę: Mastocyty tryptazo- i chymazododatnie jako potencjalny czynnik rokowniczy u chorych na chłoniaka Hodgkina (Barbara Rygoł, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Jacek Pająk, Piotr Konicki, Elżbieta Kowal, Teresa Gasińska; PAMW 2007; 117 [1-2]: 27-32).
  3. nagroda III stopnia za pracę: Wpływ stężenia bilirubiny na rokowanie odległe u pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca w przebiegu choroby nadciśnieniowej (Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Romuald Wojnicz, Andrzej Lekston, Agata Duszańska, Beata Spinczyk, Jolanta Nowak, Tomasz Niklewski, Krzysztof Halewski, Lech Poloński; PAMW 2007; 117 [5-6]: 227-233).

 2. Nagrody za szczególny wkład w organizację ciągłego doskonalenia zawodowego w chorobach wewnętrznych (przyznawanych ordynatorom oddziałów internistycznych, którzy się wyróżnili szczególną aktywnością w organizacji szkoleń w chorobach wewnętrznych dla lekarzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.):
  Sponsor: Nycomed

  1. dr med. Andrzej Podolecki (Szpital Powiatowy ZOZ w Zawierciu, III Oddział Chorób Wewnętrznych).
  2. dr Roman Klabisz (Szpital Rejonowy SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, Oddział Chorób Wewnętrznych).
  3. dr med. Alicja Wielgosz (Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Oddział Chorób Wewnętrznych).
  4. dr Andrzej Wojtas (Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, II Oddział Wewnętrzny).
  5. dr med. Hubert Żak (Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Oddział Chorób Wewnętrznych).
  6. dr med. Jerzy Dosiak (Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu, Oddział Chorób Wewnetrznych).

 3. Nagrody za najwyżej ocenioną pracę oryginalną zgłoszoną na XXXVI Zjazd TIP
  Sponsor: Polpharma

  1. Nagroda I stopnia za pracę: Przeciwciała przeciwko N?-homocysteinylowanym białkom w zespole antyfosfolipidowym (Agnieszka Padjas)
  2. Nagroda II stopnia za pracę: Stężenie erytropoetyny w surowicy krwi i inne wskaźniki hematologiczne u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów leczonych antagonistą TNF-alfa - infliksymabem (Małgorzata Widuchowska, Eugeniusz Józef Kucharz)
  3. Nagroda III stopnia za pracę: Is asymmetric dimethyloarginine (ADMA) associated with endothelial dysfunction in active rheumatoid arthritis (RA)? (Beata Kwaśny-Krochin, Ewa Stępień, Piotr Głuszko)

Zobacz:
Zasady przyznawania nagród TIP