Towarzystwo Internistów Polskich
 
Czasopisma akredytowane
Wykaz polskich czasopism, za prenumeratę których przysługują punkty edukacyjne w ramach Programu TIP

(w kolejności alfabetycznej)

 1. Advances in Clinical and Experimental Medicine
 2. Endokrynologia Polska
 3. Kardiologia Polska
 4. Medycyna po Dyplomie
 5. Medycyna Praktyczna
 6. Nefrologia i Dializoterapia Polska
 7. Pneumonologia i Alergologia Polska
 8. Polski Merkuriusz Lekarski
 9. Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej
 10. Postępy Nauk Medycznych
 11. Przegląd Lekarski
 12. Reumatologia
 13. Wiadomości Lekarskie