Towarzystwo Internistów Polskich
 
Komunikat w sprawie wprowadzenia opłaty za wpis zdarzenia edukacyjnego do rejestru OIL

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.06.239.1739), wprowadzona została opłata za wpis zdarzenia edukacyjnego (kursy, sympozja, zjazdy, konferencje itd.) do rejestru OIL.

Organizatorzy zgłaszający zdarzenia edkuacyjne włączane do "Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych" zobowiązani są do wniesienia opłaty (250 zł za jedno zdarzenie edukacyjne) na konto OIL w Katowicach (zgodnie z siedzibą Zarządu Głównego TIP):

PKO BP II Oddz. Katowice
43 1020 2313 0000 3102 0020 0246

Kopię potwierdzenia przelewu należy przesłać wraz z wnioskiem do biura KKSU (ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków).

Z opłat zwolnione są Zarządy Główne Towarzystw oraz ich Oddziały.