Towarzystwo Internistów Polskich
 
IX Polsko-Słowacka Konferencja Naukowa

28-29 marca 2008 r., Czarny Las - Woźniki k. Częstochowy

Organizatorzy
Towarzystwo Internistów Polskich i Słowackie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej

Komitet Organizacyjny:
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice
fax: 032 2029933
e-mail: ekucharz@slam.katowice.pl; akotulska1@poczta.onet.pl