Towarzystwo Internistów Polskich
 
XXXVI Zjazd TIP

XXXVI Zjazd Towarzystwa Internistów Polskich

24-26 kwietnia 2008 r.

Warszawa, Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki

W konferencji uczestniczyło ok. 3500 lekarzy z całej Polski.

Wykłady na temat najnowszych osiągnięć diagnostyki i terapii istotnych w codziennej praktyce internistycznej wygłosili wybitni specjaliści z Polski i zagranicy.




Złoty Sponsor:
Polfarmex S. A.

Srebrny Sponsor:
Pfizer

Sala Kongresowa
Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie

prof. Andrzej Szczeklik
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
otwiera XXXVI Zjazd TIP

Wykład im. W. A. Gluzińskiego

prof. Jacek Hawiger

nadanie tytułów członka honorowego
Towarzystwa Internistów Polskich:

prof. Sabina Chyrek-Borowska
prof. Wacław Droszcz
prof. Zbigniew S. Herman
prof. Jerzy Hołowiecki

prof. Waldemar Banasiak

prof. Jacek Musiał

prof. Waleria Hryniewicz

prof. Adam Torbicki

prof. Roman Jaeschke

prof. Eugeniusz Józef Kucharz
przekazuje przewodnictwo nad Towarzystwem Internistów Polskich
prof. Jackowi Musiałowi

Wręczenie nagród TIP za najlepsze prace oryginalne złoszone na Zjazd

Wręczenie nagród laureatom programu edukacyjnego
"Postępy w chorobach wewnętrznych"

Wręczenie nagród TIP
za najlepsze prace oryginalne opublikowane
w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej

Sesja plakatowa

Koncert zespołu "Kroke"

Bankiet

Sympozjum satelitarne

Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może odmówić pacjentowi pomocy?

Konferencja prasowa

Virginia L. Hood MB.BS, MPH, FACP, Professor of Medicine