Towarzystwo Internistów Polskich
 
List otwarty Prezesa TIP (9 września 2004 r.)

W roku 2006 Towarzystwo Internistów Polskich obchodzi stulecie swego powstania. Nadchodzący jubileusz jest nie tylko doniosłą sposobnością przypomnienia dziedzictwa Towarzystwa Internistów Polskich i jego współdziałania w rozwoju medycyny wewnętrznej, ale winien zrodzić potrzebę dyskusji nad przyszłymi przeobrażeniami Towarzystwa Internistów Polskich, tak, aby mogło ono pełnić swoją misję na rzecz medycyny wewnętrznej, jej integralności i współdziałania z innymi specjalnościami lekarskimi oraz właściwego miejsca internisty w strukturach ochrony zdrowia, mając zawsze jako cel nadrzędny służbę zdrowiu człowieka.

Ogłaszam kadencję 2004-2008 okresem Obchodów Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich i pragnę, aby uczczenie jubileuszu było sposobnością jeszcze bardziej twórczej i widzianej perspektywicznie realizacji celów naszej organizacji. Świadomość licznych przeobrażeń medycyny jako nauki i zawodu oraz rozmaitość nowych wyzwań, jakie przed nią stoją na początku stulecia, łączy się nierozerwalnie z potrzebą nowego spojrzenia na medycynę wewnętrzną, przy zachowaniu wartości, jakie legły w przeszłości u podstaw wyodrębniania się interny jako odrębnej specjalności. Rozpoczynająca się kadencja jest pierwszą w całości kadencją, w której Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Musimy dążyć do zachowania i upowszechnienia naszego wkładu w rozwój nauk medycznych a jednocześnie starać się twórczo przyswajać treści i formy organizacyjne jakie zostały wypracowane w zakresie medycyny wewnętrznej w krajach Unii Europejskiej. Ogłaszam przedstawiony obok znak graficzny jako godło Obchodów Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich.

Zwracam się do wszystkich lekarzy chorób wewnętrznych, lekarzy innych specjalności związanych z medycyną wewnętrzną oraz całego środowiska medycznego o współdziałanie w wypracowaniu nowego kształtu i form działania Towarzystwa Internistów Polskich. Szczególną troską powinniśmy otoczyć Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej - czasopismo, które zawsze cechował wysoki poziom naukowy. Pragnę, aby jubileusz nawiązując do prześwietnej przeszłości, był twórczym spojrzeniem w przyszłość, aby Towarzystwo Internistów Polskich było w dalszym ciągu potrzebne lekarzom chorób wewnętrznych, a przez to jeszcze bardziej uczestniczyło w działaniach na rzecz zdrowia człowieka i zwiększania wkładu polskiej medycyny w rozwój medycyny światowej.

Eugeniusz Józef Kucharz
Katowice, dnia 9 września 2004 r.