Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2008

Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich nr 1/2008
podjęta w dn. 3 czerwca 2008 r. na posiedzeniu nr 253


Na posiedzeniu Zarządu Głównego TIP zostali wybrani:

  1. na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Głównego w kadencji 2008–2012 – prof. Maria Podolak-Dawidziak
  2. na członków Komisji do spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2008–2012 –prof. Irena Zimmermann-Górska, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Piotr Zaborowski, doc. Jacek Imiela
  3. na stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Kształcenia Przeddyplomowego w kadencji 2008–2012 – prof. Irena Zimmermann-Górska
  4. na członków Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego w kadencji 2008–2012 – prof. Andrzej Szczeklik, prof. Jacek Musiał, prof. Eugeniusz J. Kucharz, prof. Irena Zimmermann-Górska, dr Piotr Gajewski.
  5. na stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego w kadencji 2008–2012 – prof. Andrzej Szczeklik
  6. na członków Komisji do spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych w kadencji 2008–2012 – doc. Jacek Imiela, dr Janusz Siedlecki, dr Marek Sienicki, dr Maciej Hamankiewicz, prof. Zbigniew Zdrojewski.
  7. na stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych w kadencji 2008–2012 – doc. Jacek Imiela
  8. na członków Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2008–2012 –prof. Eugeniusz Kucharz, dr Anna Kotulska, dr Jan Sznajd, dr Robert Pieczyrak
  9. na stanowisko Przewodniczącego Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2008–2012 –prof. Eugeniusz Kucharz
  10. na członków Komisji do spraw Nagród w kadencji 2008–2012, niewchodzących w skład tej Komisji z urzędu: prof. Franciszek Kokot, prof. Eugeniusz Kucharz, prof. Maria Podolak-Dawidziak, prof. Irena Zimmermann-Górska, dr Piotr Gajewski Funkcję Sekretarza ZG objął dr med. Piotr Gajewski, a funkcję Skarbnika ZG – dr med. Magdalena Twardowska.

dr n. med. Piotr Gajewski prof. dr hab. Jacek Musiał
Sekretarz Prezes