Towarzystwo Internistów Polskich
 
II Gala Interny Polskiej – wstępny program

Piątek, 9 marca 2007 r.

Towarzystwo Internistów Polskich 1906–2006
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz
prezes Towarzystwa Internistów Polskich

Wczesne zapalenie stawów – diagnoza, prognoza, leczenie
Prof. dr hab. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Postępy leczenia cukrzycy
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Szczepienie ochronne wśród dorosłych
Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Brak efektu terapeutycznego – nadciśnienie oporne, oporny pacjent czy oporny lekarz?
Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki
prezes Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego

Endokrynologiczne aspekty starzenia a czynniki ryzyka
Prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz
prezes Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Astma oskrzelowa epidemią XXI wieku
Prof. dr hab. med. Piotr Kuna
prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Stany gorączkowe niejasnego pochodzenia
Prof. dr hab. med. Kazimierz A. Wardyn, dr med. Katarzyna Życińska
Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej

Diagnostyka i terapia nadciśnienia wrotnego wikłającego przewlekłe choroby wątroby o etiologii zakaźnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod endoskopowych
Prof. dr hab. med. Krzysztof Simon
prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Możliwości diagnostyczne wielorzędowej tomografii komputerowej w obrazowaniu wirtualnym jelita grubego i dróg oddechowych
Dr med. Joanna Pilch-Kowalczyk
Polskie Towarzystwo Radiologiczne


Sobota, 10 marca 2007 r.

Wykład inauguracyjny pamięci Władysława Antoniego Gluzińskiego "Publico ergo sum"
Prof. dr hab. med. Jan E. Zejda

Następstwa nieleczonego bezdechu we śnie
Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała
prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Neurologia wieku podeszłego w świetle prognoz demograficznych
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opala
prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Jak szacować ryzyko sercowo-naczyniwe?
Prof. dr hab. med. Andrzej Rynkiewicz
prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Współczesne wyzwania gastroenterologii
Prof. dr hab. med. Andrzej Habior
prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego

Leczenie chorób onkohematologicznych za pomocą transplantacji szpiku
Prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki
prezes Towarzystwa Hematologicznego

Stany nadkrzepliwości
Dr hab. med. Anetta Undas
Towarzystwo Internistów Polskich

Astma u kobiet
Prof. dr hab. med. Barbara Rogala
prezydent-elekt Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Wytyczne diagnostyki i leczenia osteoporozy
Prof. dr hab. med. Roman Lorenc
przewodniczący Wielodyscyplinarnego Forum Osteoporotycznego

Zespół antyfosfolipidowy
Prof. dr hab. med. Jacek Musiał
vice-prezes i prezes-elekt Towarzystwa Internistów Polskich