Towarzystwo Internistów Polskich
 
III Poznańsko-Szczecińskie Spotkanie Reumatologiczne

III Poznańsko-Szczecińskie Spotkanie Reumatologiczne
Kołobrzeg 10-12 maja 2007 r.

The Third Rheumatological Meeting of the Poznań and Stettin Regions
Kołobrzeg, May 10-12, 2007

Eugeniusz Józef Kucharz

Konferencje reumatologów Polski północno-zachodniej organizowane są corocznie przez zespół z Poznania (Włodzimierz Samborski) i Szczecina (Marek Brzosko). Trzecie Spotkanie odbyło się w dniach 10-12 maja 2007 r. w hotelu "Arka" w Kołobrzegu.

Program konferencji obejmował wykłady oraz warsztaty omawiające ciekawe przypadki. Tym samym konferencja miała charakter praktyczno-szkoleniowy. Istotne było omawianie trudnych problemów diagnostyczno-terapeutycznych, wykraczających poza typowe zagadnienia reumatologiczne. Dotyczyły one powikłań pozastawowych, objawów reumatologicznych w chorobach innych narządów, działań niepożądanych leków dotyczących narządów wewnętrznych.

W pierwszym dniu konferencji wygłoszono następujące wykłady: "Praktyczne aspekty leczenia spondyloartropatii – spojrzenie internisty" (Eugeniusz J. Kucharz), "Identyfikacja chorych na reumatoidalne zapalenie stawów z gwałtownie postępującą postacią choroby" (Marek Brzosko), "Skuteczność leflunomidu w monoterapii oraz leczeniu skojarzonym reumatoidalnego zapalenia stawów" (Włodzimierz Samborski) "Praktyczne aspekty postępowania z chorymi na reumatoidalne zapalenie stawów leczonymi leflunomidem" (Mariusz Puszczewicz), "Miejsce cyklosporyny A w reumatologii" (Anna Kuliszyn-Moskal).

Warsztaty pierwszego dnia dotyczyły ciekawych przypadków klinicznych, m. in. jałowej martwicy kości w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (Agnieszka Ogrodowicz), kwasicy nerkowej u chorego na twardzinę układową (Anna Hańczewska), zajęcie serca u chorego na ziarniniaka Wegenera (Ewa Stachura), wapnicy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (Iwona Brzosko), zapalenia stawów współistniejącego z wirusowym zapaleniem wątroby typu C (Magdalena Atarowska), współistnienie zapalenia wielomięśniowego i grasiczaka (Beata Butkiewicz), współistnienie guzkowatego zapalenia naczyń i zespołu Sjögrena (Krzysztof Prajs).

W drugim dniu obrad wygłoszono następujące wykłady: "Leczenie nie tak szkodliwe jak sama choroba" (Kazimierz Ciechanowski), "Zajęcie serca u chorych na toczeń rumieniowaty układowy" (Lidia Ostanek), "Depresja u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów" (Agata Wytyk-Nowak, Włodzimierz Samborski). Prezentacje przypadków dotyczyły m. in. zespołów paranowotworowych w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (Olga Zabłotna), grzybicznego zapalenia kręgosłupa (Małgorzata Łukianowicz), przeciwciał antycytrulinowych u chorych na łuszczycowe zapalenie stawów (Aleksandra Tuchocka), ziarniniaka Wegenera (Iwona Brzosko, Iwona Klimecka, Dominik Majewski), choroby Behçeta (Agnieszka Zimoń), zapalenie aorty (Marcin Milchert).

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 200 lekarzy. Wszystkim prezentacjom towarzyszyły długie dyskusje. Sprawna organizacja konferencji to zasługa zespołów kierowanych przez Marka Brzosko i Włodzimierza Samborskiego.

Kołobrzeg, 10 maja 2007 r. Grupa wykładowców III Poznańsko-Szczecińskiego Spotkania Reumatologicznego. Od lewej: Mariusz Puszczewicz, Włodzimierz Samborski, Marek Brzosko, Ewa Muszyńska, Anna Kuliszyn-Moskal, Eugeniusz J. Kucharz