Towarzystwo Internistów Polskich
 
Ósma Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna
Ósma Słowacko-Polska Konferencja Internistyczna
Sliac Kupele, 20-21 kwietnia 2007 r.

The Eighth Slovak-Polish Conference on Internal Medicine
Sliac Spa, April 20-21, 2007

Coroczne spotkania internistów polskich i słowackich odbywają się naprzemiennie w obu krajach. W dniach 20-21 kwietnia 2007 r. w uzdrowisku Sliac Kupele spotkali interniści polscy i słowaccy na dwudniowej konferencji. Organizatorami konferencji są Słowackie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej (Slovenská Internistická Spolocnost') i Towarzystwo Internistów Polskich.

Obrady otworzył Andrej Dukát i Eugeniusz Józef Kucharz. Gości przywitał także Janusz Gaudnik – przedstawiciel firmy Servier na Słowację będący Polakiem, absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej. Wykładem specjalnym wygłoszonym na zaproszenie kolegów słowackich był szkic historyczny Towarzystwa Internistów Polskich przedstawiony przez Eugeniusza J. Kucharza. W wykładzie tym szczególną uwagę poświecono historii współpracy polsko-słowackiej.

Pierwszą sesję prowadzili: Anna Remková, Ivan Ďuris i Eugeniusz J. Kucharz. Wszystkie prace przedstawione w tej sesji koncentrowały się na problemach miażdżycy, czynników ryzyka i powikłaniach sercowo-naczyniowych w układowych chorobach zapalnych. Wygłoszono następujące wykłady: "Thrombophilic states" (A. Remková), "Do statins offer therapeutic potential in patients with connective tissue diseases?" (P. J. Kotyla, S. A. Cader, E. J. Kucharz), "Changes of hemostasis in metabolic syndrome" (J. Ďurina, A. Remková), "The incidence and type of dyslipidemia in patients with systemic lupus erythematosus" (T. Dziewit, A. Wojtowicz, T. Ruciński, E. J. Kucharz), "Inflammation, atherosclerosis and coronary heart disease" (M. Caprnda, J. Lietava, A. Teren, A. Dukát), "Pathophysiology of apelin and visfatin" (A. Franczak-Drygalska, E. J. Kucharz).

Drugą sesję prowadzili: Anna Kotulska, Sona Kinová i Ivica Lazúrová. W tej sesji wygłoszono następujące wykłady: "Andersen-Tawil syndrome" (A. Kotulska, E. J. Kucharz), "Malignant hemangio-epithelioma of the liver" (M. Belovicová, S. Kinová, M. Kovár, P. Babál), "Thromboembolic complications in inflammatory bowel disease" (A. Halcin, A. Remková), "Tumor necrosis factor-associated periodic syndrome" (E. J. Kucharz), "Hemophilic arthropathy and hemoglobin related arthropaties" (I. Szypuła, E. J. Kucharz), "Diurnal variation of prolactin secretion in patients with rheumatoid arthritis" (Z. Macejová, I. Lazúrová, D. Trebal), "Idiopathic multifocal fibrosis" (M. Koncewicz., E. J. Kucharz), "Efficacy of intravenous immunoglobulin treatment in lupus erythematosus chorea triggered by Salmonella" (K. Benhatchi, Z. Macejová, M. Oetterová, E. Antolová, I. Lazúrová), "Neuroendocrine tumors and the role of long-lasting somatostatin analogues in the therapy" (L. Kekenak, S. Kinová, M, Koren, E. Kovácová), "Spontaneus baroreflex sensitivity in diabetes mellitus – are still present differences?" (A. Farkas).

W drugim dniu konferencji odbyła się trzecia sesja, którą prowadzili Jana Sirotiaková i Andrej Dukát. Tematyką tej sesji było nadciśnienie tętnicze i cukrzyca. Wygłoszono następujące wykłady: "Effect of hypoglycemia on cognitive functions" (M. Migra, M. Kutlák, A. Lacko, M. Mokán), "Screening of risk factors in the population of 40-year-old men and women in the Nitra region" (P. Minárik, M. Hoppan. J. Sirotiaková), "New possibilities in the treatment of hypertension in pregnancy" (M. Hoppan, P. Minárik, J. Sirotiaková), "Detection of chronic alcohol abuse" (M. Martiakov, M. Mokán).

W konferencji uczestniczyli lekarze słowaccy ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich, interniści Polscy a także grupa studentów medycyny i lekarzy reprezentujących Szwecję, Sri Lankę i Stany Zjednoczone.

W części towarzyskiej zwiedzono Banską Strzawnicę (Banská Stiavnica), będącą siedzibą najstarszej, niestety już nie istniejącej Akademii Górniczej oraz zamek myśliwski z parkiem angielskim w Antol (Sväty Anton) należący do rodziny węgierskiej Koháry, a później do carów bułgarskich.

Materiały z konferencji ukazały się na łamach czasopisma Interná Medicina a sponsorem spotkania była firma Servier.

Ryc. 1. Sliac Kupele 21 kwietnia 2007 r. Grupa uczestników przed wyjazdem na wycieczkę.

Ryc. 2. Sliac Kupele 20 kwietnia 2007. Grupa uczestników konferencji z różnych krajów. Od lewej: Saba Siddiqui (USA), Helen Woldeyesus (Szwecja), Eugeniusz J. Kucharz, Patricia Kucharz, Sham A. Cader (Sri Lanka, Polska)