Towarzystwo Internistów Polskich
 
Interna 2006

V Krajowa Konferencja Szkoleniowa Internistów Polskich

Miejsce
Warszawa, 9-10 czerwca 2006 r.


Program naukowy

Piątek, 9 czerwca 2006 r.

10.00-10.00
Otwarcie konferencji
Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik

10.10-10.15
Wystąpienie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

10.15-10.30
Stulecie Towarzystwa Internistów Polskich - historia TIP
Prof. dr hab. med. Eugeniusz J. Kucharz
prezes TIP

10.30-10.50
Rola internisty w Europie
Prof. Daniel Sereni
prezydent European Federation of Internal Medicine

10.50-11.20
Rola internisty w USA
Prof. C. Anderson Hedburg
prezydent American College of Physicians

11.20-11.35
Problemy interny w Polsce
Dr med. Jacek Imiela

11.35-11.55
Choroby serca - gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy
Prof. dr hab. med. Michał Tendera

12.00-12.20
Ostre incydenty wieńcowe - jak leczyć w 2006 r.
Prof. dr hab. med. Andrzej Budaj

12.20-12.40
Nadciśnienie tętnicze złośliwe - przyczyny i leczenie
Prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz

12.40-13.00
Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca
Prof. dr hab. med. Piotr Ponikowski

13.40-14.40
Panel dyskusyjny

14.40-14.50
Wręczenie nagród laureatom programu edukacyjnego "Postępy w chorobach wewnętrznych"
Prof. dr hab. med. Jacek Musiał

14.50-15.20
Rozpoznanie i leczenie zakażeń - lekarzy 10 grzechów głównych
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz

15.20-15.50
Postępy w gastroenterologii
Prof. dr hab. med. Witold Bartnik

15.50-16.10
Alkoholowe zapalenie trzustki
Prof. dr hab. med. Andrzej Dąbrowski

16.10-16.30
Postępowanie w ostrej niewydolności wątroby
Prof. dr hab. med. Andrzej Habior

16.30-17.10
Panel dyskusyjny

18.10-18.30
"Medycyna w poszukiwaniu duszy"
Prof. dr hab. med. Andrzej Szczeklik

Sobota, 10 czerwca 2006 r.

9.00-9.40
Choroby nerek - jak interniści najczęściej błądzą
Prof. dr hab. med. Franciszek Kokot

9.40-10.20
Postępy w endokrynologii
Prof. dr hab. med. Barbara Jarząb

10.20-10.50
Chory z zapaleniem stawów
Prof. dr hab. med. Irena Zimmermann-Górska

10.50-11.30
Panel dyskusyjny

12.10-12.40
Chory z leukocytozą
Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann

12.40-13.10
Chory z niedokrwistością
Prof. dr hab. med. Maria Podolak-Dawidziak

13.10-13.40
Postępy w pneumonologii
Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka

13.40-14.10
Chory z cieniem okrągłym w płucu
Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski

14.10-14.40
Czy umieranie musi boleć? Współczesne możliwości zwalczania bólu w opiece paliatywnej
dr med. Małgorzata Krajnik

14.40-15.30
Panel dyskusyjny