Towarzystwo Internistów Polskich
 
Gala Interny Polskiej

zorganizowana dla uczczenia 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich

Katowice, 10-11 marca 2006

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Człowiek, który jest celem i drogą medycyny jest niezwykle złożonym i mocno zintegrowanym systemem, który winien być ujmowany zawsze całościowo. Takie podejście do problemów zdrowia i choroby stanowi od dawna misję nauki o chorobach wewnętrznych, czyli interny. Stała się ona specjalnością lekarską łączącą zarówno nauki podstawowe jak i specjalności szczegółowe, które wyłoniły się z interny na przestrzeni minionego wieku.
Towarzystwo Internistów Polskich, nawiazując do prześwietnych tradycji medycyny polskiej, uprzejmie zaprasza na Konferencję Naukowo-Szkoleniową "Gala Interny Polskiej" zorganizowaną w setną rocznicę powstania polskiej organizacji lekarzy chorób wewnętrznych.
Gala Interny Polskiej została zamierzona jako konferencja ukazująca bogactwo wiedzy i praktyki klinicznej specjalności szczegółowych, które rozwijają się niezwykle szybko, a jednocześnie dotyczą zawsze człowieka pojmowanego jako holistyczna całość. Dlatego większość wykładowców naszej konferencji reprezentuje towarzystwa naukowe specjalności szczegółowych. Mam też nadzieję, iż spotkanie stanie się kolejnym krokiem ku integracji tak stowarzyszeń medycznych, jak i społeczności lekarskiej.
Serdecznie zapraszam do Katowic. Wyrażam przekonanie, iż "Gala Interny Polskiej" okaże się owocnym spotkaniem z wielką nauką, jej zastosowaniami w praktyce klinicznej, a także mile spędzonym czasem w gronie znajomych, tak jak my zmagającymi się z problemami codziennego życia.

Eugeniusz Józef Kucharz
Prezes Towarzystwa Internistów Polskich

Katowice, 9 listopada 2005 r.

Wstępny program naukowy:

Piątek, 10 marca 2006 r.

9.00

Otwarcie obrad

9.15-12.00

Wkład Polaków w rozwój medycyny wewnętrznej na świecie
Wykład pamięci Władysława Antoniego Gluzińskiego
Prof. dr hab. med. Eugeniusz Józef Kucharz (Katowice)
prezes Towarzystwa Internistów Polskich

Prewencja choroby wieńcowej
Wykład pamięci Józefa Strusia
Prof. dr hab. med. Adam Torbicki (Warszawa)
prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Nowe strategie leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów i chorobę zwyrodnieniową stawów
Prof. dr hab. med. Witold Tłustochowicz (Warszawa)
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne

Terapia celowana w chorobach rozrostowych krwi
Prof. dr hab. med. Andrzej Hellmann (Gdańsk)
prezes Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów

Badania kontrolne po leczeniu onkologicznym
Prof. dr hab. med. Marian Reinfuss (Kraków)
przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego

13.00-16.00

Nowe leki przeciwzakrzepowe
Prof. dr hab. med. Krystyna Zawilska (Poznań)
prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego

Glikemia poposiłkowa - znaczenie kliniczne
Prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki (Kraków)
prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Choroby tarczycy - współczesne spojrzenie
Prof. dr hab. med. Barbara Jarząb (Gliwice)
członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy - co dzisiaj wiemy
Prof. dr hab. med. Leszek Paradowski (Wrocław)
prezes Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii

Aktualny stan przeszczepiania wątroby w Polsce
Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski (Warszawa)
prezes Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego

Nowości terapii chorób wątroby
Prof. dr hab. med. Zbigniew Gonciarz (Sosnowiec)
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Mózg - serce -obwód
Prof. dr hab. med. Krzysztof Ziaja (Katowice)
Polskie Towarzystwo Angiologiczne

20.00

Wręczenie dyplomów członków honorowych Towarzystwa Internistów Polskich

Uroczysty koncert w Filharmonii Śląskiej

Sobota, 11 marca 2006 r.

9.00-13.00

Nowe wytyczne w farmakoterapii nadciśnienia tętniczego
Prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski (Poznań)
Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego

Leczenie ostrych i przewlekłych zapaleń układu moczowego
Prof. dr hab. med. Jan Duława (Katowice)
Polskie Towarzystwo Nefrologiczne

Choroby układu krążenia a cukrzyca
Prof. dr hab. med. Władysław Grzeszczak (Zabrze)
Towarzystwo Internistów Polskich

Zasady antybiotykoterapii
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz (Warszawa)
Polski Instytut Zdrowia Publicznego

Rola szczepień w profilaktyce zakażeń
Prof. dr hab. med. Kazimierz Madaliński (Warszawa)
Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Wytyczne leczenia astmy
Prof. dr hab. med. Marek Kowalski (Łódź)
Prezydent Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Pulmonologia interwencyjna
Prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski (Zabrze)
prezes Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego

ORGANIZATORZY NAUKOWI

Towarzystwo Internistów Polskich
Katedra i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

ORGANIZACJA
Symposion
Rynek Jeżycki 1
60-870 Poznań
tel.: (061) 662 80 20/21
fax: (061) 662 80 22
e-mail: biuro@symposion.pl