Towarzystwo Internistów Polskich
 
VII Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna - sprawozdanie

VII Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna
Katowice, 24-25 lutego 2006 r.

(The 7th Polish-Slovak Conference on Internal Medicine
Katowice, February 24-25, 2006)

Konferencje polskich i słowackich lekarzy chorób wewnętrznych odbywają się corocznie i są organizowane na przemian - raz przez stronę polską, raz przez słowacką. Kolejna, VII Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna odbyła się w Katowicach w dniach 24-25 lutego 2006 r. Obrady toczyły się w salach hotelu "Qubus". Organizatorami spotkania było Towarzystwo Internistów Polskich i Slovenská Internistická Spoločnost, natomiast stroną logistyczną zajął się zespół Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej.

Konferencję otworzyli Ján Murín - przewodniczący Słowackiego Towarzystwa Medycyny Wewnętrznej oraz Eugeniusz Józef Kucharz - prezes Towarzystwa Internistów Polskich. Pierwszy wykład miał charakter okolicznościowy. Tematem tego wykładu był zarys historii Towarzystwo Internistów Polskich, którego stulecie obchodzimy w roku bieżącym.

Ponadto, w pierwszym dniu konferencji, prezentowane były prace oryginalne. Podczas pierwszej sesji - prowadzonej przez Jána Murína, Andreja Dukáta i Eugeniusza J. Kucharza - wygłoszono m.in. następujące prace: Is interview a reliable method to verify the compliance with antihypertensive therapy? An international central-European study (Andrej Dukát, Jan Lietava, George Fodor, Anita Rieder, Sandor Sonkodi), Renal anemia (Peter Solík, Ján Murín) i Heart involvement in patients with rheumatoid arthritis treated with anti-TNF-? agents (Przemysław Kotyla, Eugeniusz J. Kucharz).

Drugą sesję prowadzili Anna Kotulska, Anna Remková, Jana Sirotiaková. W czasie tej sesji przedstawiono cztery prace: Hyperhomocysteinaemia - a new prognostic factor in chronic liver diseases ? (Mária Belovičová, Štefan Hrušovský, Katarina Šebová, Soňa Kiňová), Metformin versus sibutramine in the treatment of hyperinsulinemia in chronically anovulating women (Ivica Lazurova, Ingrid Dravecka, Vladimir Kraus, Jozefina Petrovicova), Adrenal incidentalomas and the metabolic syndrome - are there any differences between adenomas and hyperplasia? (Daniela Dudášová, Hedviga Wagnerová, Ingrid Dravecká, Darina Petrášová, Ivica Lazúrová) i Origin of fever: analyses of 100 consecutive cases (Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Aneta Franczak-Drygalska, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć, Eugeniusz J. Kucharz).

W trzeciej sesji zaprezentowano kolejne prace: Pathophysiology of angiostatin (Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz), High-resolution electrocardiography of p wave in patients with paroxysmal atrial fibrillation and in patients with arterial hypertension and diabetes mellitus (Ivan Vranka, Peter Penz, Andrej Dukát), Diabetes mellitus type 2 like the equivalent of ischemic heart diseas (Peter Minárik, Jana Sirotiaková), Chlamydia pneumoniae and pneumonias (Michal Koreň, Soňa Kiňová, Eva Kovacova). Sesję prowadzili Martin Čprinda, Katarzyna Jankiewicz-Ziobro, Soňa Kiňová.
Ostatnią, czyli czwarta sesję w tym dniu prowadzili Przemysław Kotyla, Ivica Lazúrová, Gabriela Watemborska-Matuszyk, a wygłoszone zostały następujące prace: Acute vasculitis as a first manifestation of hairy cell leukemia (Andrej Halčín, Anna Remková, Emöke Šteňová, Viera Kasperová, Juraj Ďurina, Andrej Vranovský), Antioxidants versus statins in lowering oxidized LDL cholesterol (Martin Čaprnda, Jan Lietava, Andrej Dukát), Seronegative spondyloarthropathies - genetic and clinical aspect (Gabriela Watemborska-Matuszyk, Eugeniusz J. Kucharz).

W drugim dniu obrad odbyła się sesja szkoleniowa "Interna na co dzień". Prowadzili ją Jan Duława i Eugeniusz Józef Kucharz. Wygłoszono sześć wykładów: Strategia leczenia chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (Eugeniusz J. Kucharz), Choroba zakrzepowo-zatorowa w praktyce lekarza rodzinnego (Tomasz Urbanek), Znaczenie kliniczne glikemii poposiłkowej (Tomasz Dziewit), Kliniczne aspekty nadczynności tarczycy (Teresa Gasińska), Praktyczne problemy nadciśnienia tętniczego (Jan Duława), Osteoporoza wtórna (Teresa Nieszporek). Obradom towarzyszyła dyskusja, w której czynny udział wzięło około 100 lekarzy.

Goście ze Słowacji uczestniczyli w uroczystej kolacji wydanej w restauracji "Chopin"
w Katowicach. Zwiedzili także "Silesia City Center" - jedno z największych centrów handlowych w Polsce. Konferencja weszła w cykl imprez naukowych organizowanych
z okazji Stulecia Towarzystwa Internistów Polskich.

Konferencja przebiegła sprawnie, dzięki doskonałej pracy komitetu organizacyjnego,
w którego skład wchodzili: Magdalena Bobrzyk, Aneta Franczak-Drygalska, Katarzyna Jankiewicz-Ziobro (sekretarz), Marcin Koncewicz, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć, Przemysław Kotyla, Eugeniusz Józef Kucharz (przewodniczący), Wojciech Mańkowski
i Gabriela Watemborska-Matuszyk.

VII Polsko-Słowacka Konferencja Internistyczna (Katowice, 24-25 lutego 2006 r.) została włączona do cyklu imprez naukowych organizowanych z okazji 100-lecia Towarzystwa Internistów Polskich.

Eugeniusz Józef Kucharz

foto Wojciech Mańkowski

Grupa uczestników VII Polsko-Słowackiej Konferencji Internistycznej, Katowice 24 lutego 2006, restauracja "Chopin"

foto: Wojciech Mańkowski

Wykładowcy sesji "Interna na co dzień" (Katowice, 25 lutego 2006 r.). Od lewej: Tomasz Urbanek, Jan Duława, Teresa Nieszporek, Teresa Gasińska, Eugeniusz Józef Kucharz, Tomasz Dziewit