Towarzystwo Internistów Polskich
 
Sprawozdanie z VI Słowacko-Polskiej Konferencji Internistycznej
VI Słowacko–Polska Konferencja Internistyczna
Vysné Ruzbachy, 29–30 kwietnia 2005 r.

Konferencje internistów polskich i słowackich, organizowane wspólnie przez Towarzystwo Internistów Polskich i Słowackie Towarzystwo Medycyny Wewnętrznej (Slovenská Internistická Spoločnosť), odbywają się corocznie od 2000 r. Tematyka spotkań obejmuje całość zagadnień internistycznych, a ich celem jest z jednej strony ukazywanie interny jako zintegrowanej specjalności, a z drugiej strony umożliwienie młodym pracownikom nauki czynnego udziału.

Tegoroczne spotkanie organizowali koledzy ze Słowacji, a odbyło się w pięknym kurorcie Vyšné Ružbachy, w salach nowego Grand Hotel Strand. Obrady otworzyli prezesi towarzystw, Ján Murín i Eugeniusz J. Kucharz. Gości przywitał także lekarz naczelny uzdrowiska, Viliam Rus. W czterech sesjach przedstawiono – w języku angielskim – 25 wykładów. Pierwszą sesję prowadzili: Eugeniusz J. Kucharz, Ivan Ďuris i Tomasz Dziewit. Wygłoszono następujące wykłady: Pulmonary hypertension in patients with systemic sclerosis (Eugeniusz J. Kucharz, Anna Kotulska, Magdalena Kopeć), Nerve entrapment sydromes in rheumatic diseases (Tomasz Dziewit, Eugeniusz J. Kucharz), Wegener's granulomatosis (Aneta Franczak–Drygalska, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz), Apoptosis in rheumatic diseases (Katarzyna Jankiewicz–Ziobro, Eugeniusz J. Kucharz), Variceal ligation in liver cirrhosis (Ludovit Lukáč), Portal hypertensive gastropathy in clinical picture of chronic hepatic diseases (Milan Vyskočil, Milan Boča, Ludovit Lukáč, Martin Huorka). Drugą sesję prowadzili: Anna Kotulska, Ján Murín i Jan Duława. W tej sesji wysłuchaliśmy również 6 wykładów: Chronic kidney disease: important risk factor of cardiovascular diseases (Jan Duława), Preoperative management before major orthopedic procedures: selected prophylaxis problems (Sławomir Dudko, Damian Kusz), Adiponectin and atherosclerosis (Maciej Lewicki, Przemysław Kotyla, Anna Kotulska, Katarzyna Jankiewicz–Ziobro, Eugeniusz J. Kucharz), Some forms of preclinical disease in patients with essential hypertension (Anna Reptova, Jozef Bulas, Katarína Kozlíková), The course of myocardial infarction in diabetic patient: is it different? (Peter Mikes, Ján Murín, Juraj Papinčak, Frantisek Mikla, Július Kaspar, Wisem Ghanem), Dual inhibition – a new perspective in hypercholesterolemia treatment (Andrej Dukát, Zuzana Beňová).

W drugim dniu spotkania odbyły się dwie kolejne sesje. Pierwszą prowadzili: Anna Remkova, Andrej Dukát i Ludovit Lukáč i dotyczyła szeroko pojętej tematyki zespołu metabolicznego. Wygłoszono wykłady: Pharmacological possibilities influencing the prothrombotic state of metabolic syndrome (Anna Remkova, Milan Remko), Pilot study of the metabolic syndrome in Slovakia: genetic versus environmental factors (A. Teren, Jan Lietava, M. Rakovan, D. Kriznova, Martin Čaprnda, Andrej Dukát), Management of metabolic syndrome (Jana Sirotiaková), Nebovolov, a new beta–blocking agent and its possibilities in the treatment of hypertension in patients with metabolic syndrome and during pregnancy (Mariá Kopernicka, Jana Sirotiaková), Marked dyslipidemia, a possible factor predictive factor of preeclampsia and its out–come in women suffering from hypertension during pregnancy (Pavel Minarik, Jana Sirotiaková), Obesity and metabolic compensation in patients with type 2 diabetes mellitus (Dasa Habáková, Lujza Strvoba, Boris Krahulec). Ostatnią sesję prowadzili Soňa Kiňová, Teresa Nieszporek i Jana Sirotiaková. Przedstawiono 6 kolejnych tematów: Changes in clinical picture of primary hyperparathyroidism (Teresa Nieszporek), Ambulatory blood pressure monitoring for evaluation of antihypertensive therapy: a lisinopril study (R. Husar, Jan Lietava, Anna Vachulova), Budd–Chiari's syndrome (Mária Belovičová, Stefan Hrusovský, Soňa Kiňová, Angelika Bátorová, Vera Smetanová), Anemia and chronic renal insufficiency – risk factors among heart failure patient (Peter Solík, Ján Murin, Katarína Kozlíková, A, Klabnik), Atypical pneumonia – diagnosis and treatment (M. Koren), Heart rate variability in patients with coronary heart diseas (źubomír Flak, L. Gaspar, Boris Krahulec, Lujza Strvoba). Streszczenia wygłoszonych prac ukazały się w czasopiśmie: Interná Medicína, 2005; 5 (1).

Miłą atmosferę konferencji dopełnił wieczór przy muzyce ludowej, a także kąpiel w basenach z wodą z naturalnego ciepłego źródła "Izabela". Sprawna organizacja VI Słowacko–Polskiej Konferencji Internistycznej, to zasługa Andreja Dukáta, Jána Murína i ich zespołów.

Wszystkie dotychczasowe spotkania zostały zorganizowane dzięki staraniom Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach oraz I i II Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.

Eugeniusz J. Kucharz

Towarzystwo Internistów Polskich

Vysné Ruzbachy, 30 kwietnia 2005 r. Grupa uczestników konferencji. Siedzą (od lewej): Ivan Ďuris, Anna Kotulska, Eugeniusz J. Kucharz, Anna Remková, Teresa Nieszporek. Stoją (od lewej): Andrej Dukát, Viliam Rus, Ján Murin, Maciej Lewicki, Aneta Franczak–Drygalska, Jan Duława, Robert Pieczyrak, Natalia Klimanek, Danuta Rekowska–Pieczyrak, Patricia Kucharz, Anna Strojna–Pietrucha, Soňa Kiňová, Jana Sirotiaková, Magdalena Kopeć, Katarzyna Jankiewicz–Ziobro, Peter Solik, Romana Caputa, źubomír Flak, Marcin Koncewicz