Towarzystwo Internistów Polskich
 
Interna 2003 - zdjęcia

Stoisko Polskiej Misji Medycznej

System informacyjny Medycyny Praktycznej Doktop

Koncert zespołu Jarosława Śmietany

Koncert zespołu Jarosława Śmietany