Towarzystwo Internistów Polskich
 
13. Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Kraków, 14-17 maja 2008 r.

Organizator: Katedra Immunologii UJ CM
31-121 Kraków, ul. Czysta 18
zjazd@immuno2008.krakow.pl

Współorganizatorzy:
Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej
Towarzystwo Internistów Polskich
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów
Polskie Towarzystwo Onkologiczne
Polskie Towarzystwo Alergologiczne
Polskie Towarzystwo Immunogenetyczne
Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN

Tematy
1. Odporność naturalna. Proces zapalny i stres oksydacyjny.
- Komórki i mediatory odczynu zapalnego.
- Reaktywne formy tlenu i systemy antyoksydacyjne.
- Receptory toll-podobne (TLR) a odporność.
2. Komórki prezentujące antygen.
- Mechanizmy prezentacji antygenu.
- Komórki dendrytyczne i ich subpopulacje.
- Migracja i funkcje komórek dendrytycznych.
3. Komórki macierzyste.
4. Zaburzenia immunoproliferacyjne.
5. Autoimmunizacja.
- Interwencja immunologiczna w chorobach z autoagresji.
- Wrodzona i nabyta odpowiedź immunologiczna w chorobach autoimmunizacyjnych.
- Rola czynników środowiskowych w u ogólnionych chorobach autoimmunizacyjnych.
6. Reumatologia.
- Interwencja imunologiczna w chorobach reumatycznych.
- Immunologiczne i nieimmunologiczne komórki w chorobach reumatycznych.
- Naturalne modulatory u ich rola terapeutyczna w zapaleniu stawów.
- Zakażenia, produkty bakteryjne i autoimmunizacyjne zaburzenia.
7. Ewolucja układu immunologicznego/Immunologia weterynaryjna.
- Odporność roślin.
- Odporność bezkręgowców.
- Oporność kręgowców zmiennocieplnych.
- Odporność ptaków.
- Niekonwencjonalne metody badań odporności u ssaków.
8. Komórkowe i molekularne mechanizmy immunoregulacji. Regulacja odpowiedzi immunologicznej w zdrowiu i chorobie.
- Limfocyty regulatorowe T CD4+ (CD4+CD25+Treg, Tr1,TH3,TH17,TH1,TH2 cells).
- Limfocyty regulatorowe T CD8+.
- Inne komórki immunoregulujące.
- Interakcje pomiędzy komórkami T i B.
- Cytokiny
9. Nowotwory: Interakcje nowotwór-gospodarz.
10. Immunomodulacja (probiotyki).
11. Odporność przeciwbakteryjna, przeciwwirusowa i przeciwgrzybicza.
- Immunoprofilaktyka i immunoterapia chorób infekcyjnych.
- Szczepionki.
12. Immunologia rozrodu.
13. Starzenie się układu immunologicznego.
14. Mechanizmy reakcji alergicznych.
- Mastocyty jako komórki efektorowe reakcji alergicznych i odporności wrodzonej.
- Rola komórek Th2 w chorobach alergicznych.
- Cytokiny w reakcjach alergicznych.
- Mechanizmy immunoterapii alergenowo swoistej.
15. Choroby alergiczne i immunodermatologia.
16. Immunogenetyka.
17. Immunoterapia nowotworów. Szczepionki nowotworowe.
18. Pierwotne i wtórne niedobory odporności.
- Diagnostyka molekularna wrodzonych niedoborach odporności.
- Immunodiagnostyka i leczenie pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności.
- Zakażenia w niedoborach odporności.
- Szczepienia w stanach zaburzonej odporności.
19. Transplantologia narządowa.
- Przeszczepiania narządów unaczynionych; nerek, wątroby, serca, trzustki
- Immunologia procesu odrzucania
- Monitorowanie immunologiczne, biomarkery
- Oddziaływanie leków immunosupresyjnych na odpowiedź immunologiczną na alloprzeszczep.

Szczegóły