Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwały

Komisji ds. Nagród


 • Uchwała nr 2/2024 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2024 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 2/2023 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2023 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 3/2022 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 2/2022 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2022 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2021 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2020 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2019 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 2/2018 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2018 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2017 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2016 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2015 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2014 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2013 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2012 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2011 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2010 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2009 Komisji ds. Nagród TIP
 • Uchwała nr 1/2008 Komisji ds. Nagród TIP


 • Uchwała nr 2/2024 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu (online) w dn. 14 marca 2024 roku
 • Komisja ds. Nagród wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie Panu prof. Andrzejowi Budajowi Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych.

  prof. Jacek Musiał
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród TIP • Uchwała nr 1/2024 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu (online) w dniu 27 lutego 2024 roku
 • § 1

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polish Archives of Internal Medicine” w 2023 roku:

  a) nagrodę I stopnia (w wysokości 10 000,00 zł) za pracę: „The effectiveness of atrial fibrillation identification using noninvasive long-term electrocardiographic monitoring system (NOMED-AF TECH)” (Katarzyna Mitręga, Beata Średniawa, Adam Sokal, Gregory Y.H. Lip, Krzysztof Rewiuk, Marcin Rutkowski, Tomasz Zdrojewski, Tomasz Grodzicki, Jarosław Kaźmierczak, Grzegorz Opolski, Zbigniew Kalarus, Witold Streb). 2023; 133 [7-8]: 16450),

  b) nagrodę II stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Air pollution and long-term risk of hospital admission due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbations in Poland: a time-stratified, case-crossover study” (Piotr Dąbrowiecki, Andrzej Chciałowski, Agata Dąbrowiecka, Anna Piórkowska, Artur Badyda. 2023; 133 [7-8]: 16444),

  c) nagrodę III stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Prevalence and assessment of risk factors among Polish adults with post–COVID-19 syndrome: a 12-month follow-up study” (Mateusz Babicki, Damian Kołat, Joanna Kapusta, Żaneta Kałuzińska-Kołat, Piotr Jankowski, Agnieszka Mastalerz-Migas, Maciej Banach, Robert Mordaka, Michał Chudzik. 2023; 133 [12]: 16512.

  Prof. Jacek Musiał Prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 2/2023 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich podjęta na posiedzeniu (online) w dn. 3 kwietnia 2023 roku
 • Komisja ds. Nagród wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie Panu prof. Jackowi Musiałowi Nagrody im. prof. Franciszka Kokota za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chorób wewnętrznych.

  prof. Eugeniusz J. Kucharz
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród podczas posiedzenia Komisji
 • Uchwała nr 1/2023 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich podjęta na posiedzeniu (online) w dniu 21 lutego 2023 roku
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polish Archives of Internal Medicine” w 2022 roku:

  a) nagrodę I stopnia (w wysokości 10 000,00 zł) za pracę: „Efficacy and safety of antazoline for cardioversion of atrial fibrillation: propensity score matching analysis of a multicenter registry (CANT II Study)” (Maciej T. Wybraniec, Aleksander Maciąg, Dawid Miśkowiec, Beata Ceynowa-Sielawko, Paweł Balsam, Maciej Wójcik, Wojciech Wróbel, Michał Farkowski, Edyta Ćwiek-Rębowska, Marek Szołkiewicz, Krzysztof Ozierański, Robert Błaszczyk, Karolina Bula, Tomasz Dembowski, Michał Peller, Bartosz Krzowski, Wojciech Wańha, Marek Koziński, Jarosław D. Kasprzak, Hanna Szwed, Katarzyna Mizia-Stec. 2022; 132 [6]: 16234),

  b) nagrodę II stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Mid-regional pro-adrenomedullin and lactate dehydrogenase as predictors of left ventricular remodeling in patients with myocardial infarction treated with percutaneous coronary intervention” (Michał Węgiel, Joanna Wojtasik-Bakalarz, Krzysztof Malinowski, Marcin Surmiak, Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Tomasz Tokarek, Dariusz Dudek, Stanisław Bartuś, Andrzej Surdacki, Tomasz Rakowski. 2022; 132 [2]: 16150),

  c) nagrodę III stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Association of antineutrophil cytoplasmic antibody (ANCA) specificity with demographic and clinical characteristics of patients with ANCA-associated vasculitides” (Krzysztof Wójcik, Anna Masiak, Radosław Jeleniewicz, Katarzyna Jakuszko, Iwona Brzosko, Hanna Storoniak, Joanna Kur-Zalewska, Małgorzata Wisłowska, Marta Madej, Anna Hawrot-Kawecka, Piotr Głuszko, Eugeniusz J. Kucharz; on behalf of POLVAS consortium. 2022; 132 [3]: 16187).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 3/2022 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich podjęta dn. 28 kwietnia 2022 roku
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie Nagrody Specjalnej TIP (statuetki) Panu Profesorowi Jackowi Imieli za szczególne zasługi dla Towarzystwa.

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród

 • Uchwała nr 2/2022 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich w sprawie ustanowienia Nagrody im. Prof. Franciszka Kokota

 • podjęta na posiedzeniu (online) w dniu 15 lutego 2022 roku.

  1. Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o ustanowienie Nagrody im. Prof. Franciszka Kokota za wybitny dorobek naukowy w dziedzinie chorób wewnętrznych.

  2. Nagroda będzie przyznawana przez Towarzystwo Internistów Polskich co roku.

  3. Regulamin Nagrody zostanie opracowany przez Komisję ds. Nagród TIP.

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród
 • Uchwała nr 1/2022 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu (online) w dniu 15 lutego 2022 roku.

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polish Archives of Internal Medicine” w 2021 roku:

  a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Extremely high mortality rates among hemodialysis patients with COVID-19 before the era of SARS-CoV-2 vaccination: results from a large database from the North of Poland” (Ewelina Puchalska-Reglińska, Alicja Dębska-Ślizień, Bogdan Biedunkiewicz, Piotr Tylicki, Karolina Polewska, Piotr Jagodziński, Bolesław Rutkowski, Ryszard Gellert, Leszek Tylicki. 2021; 131 [7-8]: 643-648),

  b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Thyroid nodules with indeterminate cytopathology: a constant challenge in everyday practice. The effectiveness of clinical decisions using diagnostic tools available in Poland” (Agnieszka Kotecka-Blicharz, Aleksandra Pfeifer, Agnieszka Czarniecka, Małgorzata Oczko-Wojciechowska, Ewa Nożyńska, Ewa Chmielik, Michał Jarząb, Barbara Jarząb, Jolanta Krajewska. 2021; 131 [12]: 16117),

  c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „Chronic prothrombotic tendency in patients with granulomatosis with polyangiitis” (Teresa Iwaniec, Magdalena Celińska-Lowenhoff, Lech Zaręba, Michał Ząbczyk, Katarzyna Wawrzycka-Adamczyk, Joanna Kosałka-Węgiel, Krzysztof Wojcik, Jacek Musiał. 2021; 131 [7-8]: 666-672).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród
 • Uchwała nr 1/2021 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku w Krakowie

  a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Defining right ventricular dysfunction by echocardiography in normotensive patients with pulmonary embolism” (Piotr Pruszczyk, Katarzyna Kurnicka, Michał Ciurzyński, Lukas Hobohm, Aaron Thielmann, Bożena Sobkowicz, Emilia Sawicka, Maciej Kostrubiec , Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, Olga Dzikowska-Diduch, Barbara Lichodziejewska, Mareike Lankeit. 2020; 130 [9]: 741-747),

  b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Effect of air pollution on the number of hospital admissions for acute coronary syndrome in elderly patients” (Łukasz Kuźma, Szymon Pogorzelski, Krzysztof Struniawski, Sławomir Dobrzycki, Hnna Bachórzewska- -Gajewska. 2020; 130 [1]: 38-46),

  c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „Still diagnosed too late and under-recognized? The first comprehensive report on primary hyperoxaluria in Poland” Przemysław Sikora, Marcin Zaniew, Ryszard Grenda, Katarzyna Jobs, Jacek Rubik, Jan Zawadzki, Marek Myślak, Magdalena Durlik, Florian Erger, Beata Bieniaś, Bernd Hoppe, Bodo B. Beck. 2020; 130 [12]: 1053-1063).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród
 • Uchwała nr 1/2020 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu dn. 11 lutego 2020 roku w Krakowie

  a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Prospective study on the prognostic value of repeated carotid intima-media thickness assessment in patients with coronary and extra coronary steno-occlusive arterial disease” (Jacek Gacoń, Tadeusz Przewłocki, Jakub Podolec, Rafał Badacz, Piotr Pieniążek, Szymon Mleczko, Wojciech Ryniewicz, Krzysztof Żmudka, Anna Kabłak-Ziembicka. 2019; 129 [1]: 12-21)

  b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Association of intrarenal blood flow with renal function and target organ damage in hypertensive patients with fibromuscular dysplasia: the ARCADIA-POL study” (Magdalena Januszewicz, Andrzej Januszewicz, Ilona Michałowska, Anna Klisiewicz, Piotr Dobrowolski, Ewa Warchoł-Celińska, Katarzyna Jóźwik-Plebanek, Adam Witkowski, Jacek Kądziela, Katarzyna Kowalczyk, Jan Ziębka, Paulina Talarowska, Marek Kabat, Elżbieta Florczak, Barbara Pręgowska-Chwała, Andrzej Tykarski, Łukasz Stryczyński, Ludomir Stefańczyk, Mieczysław Litwin, Krystyna Widecka, Marcin Adamczak Małgorzata Szczerbo-Trojanowska, Piotr Hoffman, Andrzej Więcek, Aleksander Prejbisz. 2019; 129 [4]: 234-241)

  c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „IRF5 promoter methylation as a new potential marker of rheumatoid arthritis” (Marek Cieśla, Bogdan Kolarz, Maria Majdan, Dorota Darmochwał-Kolarz. 2019; 129 [6]: 370-376)

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród
 • Uchwała nr 1/2019 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu dn. 28 lutego 2019 roku w Krakowie

  a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8 000,00 zł) za pracę: „In-hospital and long-term prognosis in patients after implantation of implantable cardioverter-defibrillators and cardiac resynchronization therapy: 10-year results of the SILCARD registry” (Damian Pres, Jacek Niedziela, Anna Kurek, Krzysztof Gołba, Katarzyna Mizia-Stec, Zbigniew Gąsior, Ewa Nowalany-Kozielska, Wojciech Wojakowski, Mateusz Tajstra, Marek Gierlotka, Mariusz Gąsior. 2018; 128 [10]: 580-586),

  b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6 000,00 zł) za pracę: „Elevated serum RANTES chemokine levels in autoimmune Addison disease ” (Marta Fichna, Magdalena Żurawek, Bartłomiej Budny, Hanna Komarowska, Elżbieta Niechciał, Piotr Fichna, Marek Ruchała. 2018; 128 [4]: 216-221),

  c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4 000,00 zł) za pracę: „Genetic predictors associated with diabetic retinopathy in patients with diabetic foot” (Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Magdalena Łukawska, Piotr Nehring, Konrad Szymański, Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, Monika Krzyżewska, Paweł Maroszek, Rafał Płoski, Leszek Czupryniak. 2018; 128 [1]: 35-42).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 2/2018 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu dn. 13 kwietnia 2018 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie Nagrody Specjalnej TIP (statuetki) za wyjątkowe zasługi w rozwijaniu Polish Archives of Internal Medicine – oficjalnego czasopisma Towarzystwa Internistów Polskich następującym osobom:

  1) James Douketis
  2) Artur Dziewierz
  3) Roman Jaeschke
  4) Ilona Kurnatowska
  5) Jolanta Małyszko
  6) Daniel P. Potaczek
  7) Tomasz Stompór
  8) Anetta Undas

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2018 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu dn. 6 lutego 2018 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polish Archives of Internal Medicine” w 2017 roku:

   a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Endosonography-guided fine-needle aspiration in the diagnosis of sarcoidosis: a randomized study” (Piotr Kocoń, Artur Szlubowski, Jarosław Kużdżał, Lucyna Rudnicka-Sosin, Adam Ćmiel, Jerzy Soja, Janusz R. Włodarczyk, Piotr Talar, Tomasz Smęder, Tomasz Gil, Janusz Warmus, Romana Tomaszewska. 2017; 127 [3]: 154-162,

   b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Differential expression of programmed death 1 (PD-1) on CD4+ and CD8+ T cells in rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis” (Joanna Bartosińska, Ewelina Zakrzewska, Anna Król, Dorota Raczkiewicz, Joanna Purkot, Maria Majdan, Dorota Krasowska, Grażyna Chodorowska, Krzysztof Giannopoulos. 2017; 127 [12]: 815-822),

   c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „Role of the rs2274907 allelic variant of the ITLN1 gene in patients with diabetic foot” (Beata Mrozikiewicz-Rakowska, Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, Konrad Szymański, Piotr Nehring, Patryk Szatkowski, Joanna Bartkowiak-Wieczorek, Anna Bogacz, Anna Aniszczuk, Wojciech Drygas, Rafał Płoski, Leszek Czupryniak. 2017; 127 [5]: 319-327).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2017 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich

 • podjęta na posiedzeniu dn. 21 lutego 2017 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2016 roku:

   a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) „Znaczenie echokardiografii obciążeniowej z niską dawką dobutaminy w przewidywaniu odpowiedzi na stymulację dwukomorową. Wyniki badania wieloośrodkowego Viability in Cardiac Resynchronisation Therapy (ViaCRT)” (Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak, Tomasz Kukulski, Katarzyna Mizia-Stec, Ewa Nowalany- -Kozielska, Zbigniew Gąsior, Krystian Wita, Władysław Sinkiewicz, Hanna Szwed, Piotr Gościniak, Łukasz Chrzanowski. 2016; 126 [12]: 989-994),

   b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Związek między niższą gęstością śródnaskórkowych włókien nerwowych a zwiększonym gromadzeniem zaawansowanych produktów glikacji białek w skórze u osób z cukrzycą typu 1” (Aleksandra Araszkiewicz, Agnieszka Gandecka, Michał Nowicki, Aleksandra Uruska, Agnieszka Malińska, Katarzyna Kowalska, Bogna Wierusz-Wysocka, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz. 2016; 126 [11]: 847-853),

   c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „Wpływ osteoklastów i osteoprotegeryny na sposób degeneracji wapniowej zastawki aortalnej” (Grzegorz J. Lis, Urszula Czubek, Ewa Jasek-Gajda, Agnieszka Łoboda, Józef Dulak, Jadwiga Nessler, Bogusław Kapelak, Jerzy Sadowski, Jan A. Litwin. 2016; 126 [3]: 149-158).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2016 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 16 lutego 2016 roku w Krakowie
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2015 roku:

   a) nagrodę I stopnia (w wysokości 8000,00 zł) za pracę: „Nieprawidłowe stężenie wapnia w surowicy a eskalacja terapii niewydolności serca” (Piotr Rozentryt, Jacek T. Niedziela, Bartosz Hudzik, Wolfram Doehner, Ewa A. Jankowska, Jolanta Nowak, Stephan von Haehling, Krzysztof Myrda, Stefan D. Anker, Piotr Ponikowski, Lech Poloński. 2015; 125 [1-2]: 54-64),
   b) nagrodę II stopnia (w wysokości 6000,00 zł) za pracę: „Porównanie biopsji igłowej wykonywanej metodą konwencjonalną oraz pod kontrolą ultrasonografii w diagnostyce sarkoidozy: badanie z randomizacją” (Maciej Gnass, Artur Szlubowski, Jerzy Soja, Piotr Kocoń, Lucyna Rudnicka, Adam Ćmiel, Krzysztof Sładek, Jarosław Kużdżał. 2015; 125 [5]: 321-328),
   c) nagrodę III stopnia (w wysokości 4000,00 zł) za pracę: „Znaczenie rokownicze ekspresji receptora PD-1 na powierzchni limfocytów T CD4+ krwi obwodowej u pacjentów z nowo zdiagnozowaną przewlekłą białaczką limfocytową” (Małgorzata Rusak, Andrzej Eljaszewicz, Łukasz Bołkun, Ewa Łuksza, Izabela Łapuć, Jarosław Piszcz, Paulina Singh, Milena Dąbrowska, Anna Bodzenta-Łukaszyk, Janusz Kłoczko, Marcin Moniuszko. 2015; 125 [7-8]: 553-559).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2015 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 18 lutego 2015 roku w Krakowie
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie nagród za najlepsze prace oryginalne opublikowane w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2014 roku:

   a) nagrodę I stopnia za pracę: „Pojedynczy pomiar stężenia białka sST2 prognozuje niekorzystne zdarzenia sercowe w rocznej obserwacji u chorych z przewlekłą niewydolnością serca” (Sebastian Sobczak, Karolina Wojtczak-Soska, Tomasz Ciurus, Agata Sakowicz, Tadeusz Pietrucha, Małgorzata Lelonek. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124 [9]: 452-458)
   b) nagrodę II stopnia za pracę: „Składowe dopełniacza, białka proteolityczne oraz uczestniczące w komunikacji między komórkami, stwierdzane w badaniu proteomicznym moczu są związane z nefropatią IgA” (Krzysztof Mucha, Magdalena Bakun, Radosław Jaźwiec, Michał Dadlez, Michał Florczak, Małgorzata Bajor, Kamila Gala, Leszek Pączek. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124 [7-8]: 380-386)
   c) nagrodę III stopnia za pracę: „Terapia radiojodem u chorych z typem II nadczynności tarczycy indukowanej amiodaronem” (Agata Czarnywojtek, Izabela Warmuz-Stangierska, Kosma Woliński, Maria Płazińska, Małgorzata Kobylecka, Jolanta Kunikowska, Adam Stangierski, Izabela Miechowicz, Joanna Waligórska-Stachura, Amanda Rewers, Leszek Królicki, Marek Ruchała. Pol Arch Med Wewn. 2014; 124 [12]: 695-703)

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2014 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 29 stycznia 2014 roku w Krakowie
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie: nagród za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2013 roku.

  a) II stopnia za pracę: „Osteoprotegeryna jako marker ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów dializowanych otrzewnowo” (Katarzyna Janda, Marcin Krzanowski M, Eve Chowaniec, Beata Kuśnierz-Cabala, Paulina Dumnicka, Andrzej Kraśniak, Piotr Podolec, Władysław Sułowicz. PAMW 2013; 123 [4]: 149-155)

  II stopnia za pracę: „Znaczenie osoczowego stężenia glutationu jako czynnika ryzyka występowania zgonu i poważnych zdarzeń sercowych u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi poddawanych zabiegom przezskórnej angioplastyki wieńcowej” (Robert Pietruszyński, Leszek Markuszewski, Konrad Masiarek, Marcin Makowski, Weronika Retelewska, Cezary Watala. PAMW 2013; 123 [5]: 228-237)

  b) III stopnia za pracę: „Zespół andropauzalny u mężczyzn ze skurczową niewydolnością serca” (Michał Tkaczyszyn, Katarzyna Nega, Monika Łopuszańska, Alicja Szklarska, Marek Mędraś, Beata Ponikowska B, Stephan von Haehling, Wolfram Doehner, Waldemar Banasiak, Stefan D. Anker, Piotr Ponikowski, Ewa A. Jankowska. PAMW 2013; 123 [4]: 156-169).

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2013 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 29 stycznia 2013 roku w Krakowie
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie:
  nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" w 2012 roku.

  a) I stopnia za pracę: „Testy czynnościowe wątroby u pacjentów z ostrą niewydolnością serca” (Jan Biegus, Robert Zymliński, Mateusz Sokolski, Sylwia Nawrocka, Paweł Siwołowski, Joanna Szachniewicz, Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski. PAMW 2012; 122 [10]: 471-479)

  b) II stopnia za pracę: „Zmiany gęstości mineralnej kości u otyłych kobiet w wieku okołomenopauzalnym w obserwacji 5-letniej” (Michał Holecki, Jerzy Chudek, Magdalena Titz-Bober, Andrzej Więcek, Barbara Zahorska-Markiewicz, Jan Duława. PAMW 2012; 122 [4]: 139-147)

  c) III stopnia za pracę: „Renalaza, czynność nerek i markery dysfunkcji śródbłonka u chorych po przeszczepieniu nerki” (Edyta Zbroch, Jolanta Małyszko, Jacek Małyszko, Ewa Koc-Żórawska, Michał Myśliwiec. PAMW 2012; 122 [1-2]: 40-44)

  prof. Jacek Musiał prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród • Uchwała nr 1/2012 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 25 stycznia 2012 roku w Krakowie
 • Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie:
  nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2011 roku.

  a) I stopnia za pracę: Endostatyna i czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego – potencjalne regulatory liczby krążących komórek progenitorowych śródbłonka w przewlekłej chorobie nerek” (Ewa Wątorek, Maria Paprocka, Danuta Duś, Wacław Kopeć, Marian Klinger; PAMW 2011; 121 [9]: 296-302)

  b) II stopnia za pracę: „Ocena aktywności paraoksonazy 1 oraz stężenia nadtlenków lipidowych u chorych na cukrzycę typu 1” (Małgorzata Wegner, Maria Pioruńska-Stolzmann, Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Bogna Wierusz-Wysocka; PAMW 2011; 121 [12]: 448-455

  c) III stopnia za pracę: „Skuteczność i bezpieczeństwo ciągłego monitorowania glikemii w porównaniu z samokontrolą poziomu glukozy we krwi u chorych na cukrzycę typu 1” (Piotr Wojciechowski, Przemysław Ryś, Anna Lipowska, Magdalena Gawęska, Maciej T. Małecki; PAMW 2011; 121 [10]; 333-344)

  prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród


 • Uchwała nr 1/2011 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 3 lutego 2011 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie:
  nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" w 2010 roku.

  a) I stopnia za pracę: "Podwyższone stężenia 8-izo-prostaglandyny F2? w ostrych zespołach wieńcowych są związane z ogólnoustrojową i miejscową aktywacją płytek" (Konstanty Szułdrzyński, Jarosław Zalewski, Andrzej Machnik, Krzysztof Żmudka; PAMW 2010; 120 [1-2]: 19–25)

  b) II stopnia za pracę: "Wpływ płci, wieku i parametrów antropometrycznych na wielkość i kształt kręgów w badaniu morfometrii densytometrycznej. Wyniki badania EPOLOS" (Elżbieta Skowrońska-Joźwiak, Paweł Płudowski, Elżbieta Karczmarewicz, Roman S. Lorenc, Andrzej Lewiński; PAMW 2010; 120 [5]: 189–196)

  c) III stopnia za pracę: "Wartość rokownicza stężenia NT-proBNP u chorych poddanych zabiegowi implantacji układu stymulującego serca" (Katarzyna Iwańska, Przemysław Gworys, Zenon Gawor; PAMW 2010; 120 [4]: 120–126)

  prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Nagród


 • Uchwała nr 1/2010 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 11 lutego 2010 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie:

  nagrody za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w „Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej” w 2009 roku.

  a) I stopnia za pracę: „Wpływ wczesnej i odległej skuteczności zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnicy nerkowej z następową brachyterapią i/lub bez niej na regresję przerostu mięśnia sercowego u chorych na nadciśnienie naczyniowo-nerkowe” (Andrzej Lekston, Tomasz Niklewski, Mariusz Gąsior, Jerzy Chudek, Krzysztof Wilczek, Andrzej Więcek, Franciszek Kokot, Marek Fijałkowski, Marek Gierlotka, Marcin Osuch, Bogusław Maciejewski, Lech Poloński; PAMW 2009; 119 [4]: 211–218)

  b) II stopnia za cykl prac nt. sarkoidozy: „Metaloproteinazy MMP-9, MMP-2i ich tkankowe inhibitory TIMP-1, TIMP-2 w obwodowych przezoskrzelowych biopsjach płuc chorych na sarkoidozę” (Wojciech J. Piotrowski, Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Adam Antczak, Jerzy Marczak, Romuald Biernacki, Piotr Kordek, Zofia Kurmanowska, Paweł Górski; PAMW 2009; 119 [10]: 828-835) oraz „Produkcja anionorodnika ponadtlenkowego przez komórki popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w odniesieniu do składu komórkowego i czynności płuc w sarkoidozie i przewlekłym zapaleniu oskrzeli” (Wojciech J. Piotrowski, Zofia Kurmanowska, Adam Antczak, Jerzy Marczak, Sebastian Majewski, Paweł Górski; PAMW 2009; 119 [12]: 777–784)

  c) III stopnia za pracę: „Dodatkowe kryteria spirometryczne pozwalają przewidzieć powikłania po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) niezależnie od współtowarzyszącego rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” (Maria K. Lizak, Edward Nash, Michał Zakliczyński, Joanna Śliwka, Piotr Knapik, Marian Zembala; PAMW 2009; 119 [9]: 550–557)

  prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród Zastępca Przewodniczącego
 • Uchwała nr 1/2009 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 10 lutego 2009 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie:

  1. nagród za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2008 r.
   a) nagrody I stopnia za pracę: "Oporność na kwas acetylosalicylowy u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu" (Marcin Żytkiewicz, Liwia Giełwanowska, Ewelina Wojtasińska, Piotr Psuja, Krystyna Zawilska; PAMW 2008; 118 [12]: 727-733)
   b) nagrody II stopnia za pracę: "Samokontrola glikemii a wyniki leczenia u chorych na cukrzycę typu 2" (Agnieszka Bajkowska-Fiedziukiewicz, Katarzyna Cypryk, Tomasz Kozdraj, Anna Mikołajczyk-Swatko, Marcin Kosiński, Małgorzata Józefowska; PAMW 2008; 118 [5]: 267-272)
   c) nagrody III stopnia za pracę: "Czy mutacja genu BRCA1 ma związek z rozwojem raka trzustki?" (Małgorzata Ławniczak, Alicja Gawin, Andrzej Białek, Jan Lubiński, Teresa Starzyńska; PAMW 2008; 118 [11]: 645-649)
  2. nagród za szczególny wkład w organizację ciągłego doskonalenia zawodowego w chorobach wewnętrznych (przyznawanych ordynatorom oddziałów internistycznych, którzy się wyróżnili szczególną aktywnością w organizacji szkoleń w chorobach wewnętrznych dla lekarzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.) następującym osobom:
   1) dr med. Andrzej Radziszewski (Szpital Powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Chorób Wewnętrznych)
   2) dr Franciszek Gontarczuk (Szpital Powiatowy w Kraśniku, I Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii)
   3) dr med. Ryszard Ściborski (Samodzielny Publiczny ZOZ w Oławie, Oddział Chorób Wewnętrznych)
   4) dr Dariusz Zarzycki (Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Targu, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  3. nagród za zgromadzenie największej liczby punktów edukacyjnych w Programie TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych w okresie 2005–2008 (przyznawanych internistom niebędącym samodzielnymi pracownikami nauki) następującym osobom:
   1) dr Przemysław Życiński (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM w Katowicach, Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych)
   2) dr med. Jerzy Dosiak (Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu, Oddział Chorób Wewnętrznych)
   3) dr Danuta Wdowicka (Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie, Oddział Wewnętrzny)
   4) dr med. Paweł Luźniak (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii)
   5) dr Wojciech Wieczorek (Szpital Powiatowy w Chodzieży, Oddział Wewnętrzny)


  prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród Zastępca Przewodniczącego
 • Uchwała nr 1/2008 Komisji ds. Nagród Towarzystwa Internistów Polskich
  podjęta na posiedzeniu dn. 5 marca 2008 roku w Krakowie

  Komisja wnioskuje do Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich o przyznanie:

  1) nagród za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r.
  a) nagrody I stopnia za pracę: "Dwa modele profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych hospitalizowanych z powodu ostrych stanów internistycznych" (Maria Luba, Anna Firek, Zbigniew Kochanowski; PAMW 2007; 117 [4]: 151-157)
  b) nagrody II stopnia za pracę: "Mastocyty tryptazo- i chymazododatnie jako potencjalny czynnik rokowniczy u chorych na chłoniaka Hodgkina" (Barbara Rygoł, Sławomira Kyrcz-Krzemień, Jacek Pająk, Piotr Konicki, Elżbieta Kowal, Teresa Gasińska; PAMW 2007; 117 [1-2]: 27-32)
  c) nagrody III stopnia za pracę: "Wpływ stężenia bilirubiny na rokowanie odległe u pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca w przebiegu choroby nadciśnieniowej" (Bożena Szyguła-Jurkiewicz, Romuald Wojnicz, Andrzej Lekston, Agata Duszańska, Beata Spinczyk, Jolanta Nowak, Tomasz Niklewski, Krzysztof Halewski, Lech Poloński; PAMW 2007; 117 [5-6]: 227-233)

  2) nagród za szczególny wkład w organizację ciągłego doskonalenia zawodowego w chorobach wewnętrznych (przyznawanych ordynatorom oddziałów internistycznych, którzy się wyróżnili szczególną aktywnością w organizacji szkoleń w chorobach wewnętrznych dla lekarzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.) następującym osobom:
  1) dr med. Andrzej Podolecki (Szpital Powiatowy ZOZ w Zawierciu, III Oddział Chorób Wewnętrznych)
  2) dr Roman Klabisz (Szpital Rejonowy SP ZOZ w Tomaszowie Mazowieckim, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  3) dr med. Alicja Wielgosz (Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  4) dr Andrzej Wojtas (Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach, II Oddział Wewnętrzny)
  5) dr med. Hubert Żak (Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  6) dr med. Jerzy Dosiak (Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu, Oddział Chorób Wewnętrznych)

  prof. Andrzej Szczeklik prof. Anetta Undas
  Przewodniczący Komisji ds. Nagród Zastępca Przewodniczącego