Towarzystwo Internistów Polskich
 
Protokoły z posiedzeń Zarządu Głównego TIP