Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 6/2009

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 6/2009
w sprawie powołania Zespołu ds. Oddziałów Intensywnej Terapii Internistycznej

podjęta na posiedzeniu nr 256 w dn. 22 października 2009 r.


1. Zarząd Główny powołuje Zespół ds. Oddziałów Intensywnej Terapii Internistycznej.
2. W skład Zespołu wejdą: prof. dr hab. med. Jacek Musiał, dr med. Konstanty Szułdrzyński, dr med. Grzegorz Pulkowski oraz inne osoby wskazane w późniejszym terminie przez Prezesa ZG.
3. Zadaniem Zespołu będzie opracowanie programu specjalności/umiejętności w zakresie intensywnej terapii internistycznej, dającej uprawnienia do kontraktowania świadczeń w tym zakresie, dotychczas zarezerwowanych dla anestezjologów.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP