Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 3/2009

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 3/2009
w sprawie rozwiązania Oddziału Bielskiego Towarzystwa Internistów Polskich

podjęta na posiedzeniu nr 256 w dn. 22 października 2009 r.

Zarząd Główny Towarzystwa Internistów Polskich działając zgodnie ze Statutem (art. 28 pkt 4) rozwiązuje Oddział Bielski TIP. Podmiot od kilkunastu lat nie prowadzi żadnej działalności statutowej na terenie Bielska-Białej.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP