Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 4/2009

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 4/2009
w sprawie współorganizowania z firmą Symposion Sp. z o.o. cyklu konferencji szkoleniowych

podjęta na posiedzeniu nr 256 w dn. 22 października 2009 r.

W odpowiedzi na pismo firmy Symposion z dnia 22 października 2009 r. Zarząd Główny TIP podjął decyzję o współorganizowaniu z tą firmą cyklu konferencji szkoleniowych pod nazwą "Podyplomowa Szkoła Interny" w 2010 roku, na zasadach określonych w uchwale ZG TIP nr 3/2008.
W konferencjach zorganizowanych w ramach tego cyklu do 31 grudnia 2010 r. firma Symposion może używać następującego opisu:

  • Nazwa zdarzenia edukacyjnego: "Podyplomowa Szkoła Interny"
  • Organizator: Symposion Sp. z o.o.
  • Współorganizator: Towarzystwo Internistów Polskich
    prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
    Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP