Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 5/2009

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 5/2009
w sprawie przyjęcia firmy Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na Członka Wspierającego Towarzystwa Internistów Polskich

podjęta na posiedzeniu nr 256 w dn. 22 października 2009 r.

Zgodnie z art. 19 Statutu TIP, na podstawie pisemnej deklaracji przedłożonej Zarządowi Głównemu w dn. 22 października 2009 r., firma Sanofi-Aventis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie została przyjęta na Członka Wspierającego Towarzystwa Internistów Polskich.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP