Towarzystwo Internistów Polskich
 
Podyplomowa Szkoła Interny

Towarzystwo Internistów Polskich oraz Symposion mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowo-Szkoleniowej:
PODYPLOMOWA SZKOŁA INTERNY, która odbędzie się 12 grudnia 2009 roku w Krakowie.


Patronat naukowy:

prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
Prezes Elekt Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów PolskichProgram:

8.20-8.50 Rejestracja uczestników
Zwiedzanie wystawy medycznej
8.45-8.50 Powitanie Gości. Rozpoczęcie Konferencji
prof. dr hab. Jacek Musiał, Małgorzata Hein
8.50-9.00 Słowo wstępne
prof. dr hab. Andrzej Szczeklik
9.00-10.00 SESJA I Pulmonologia
Prowadzenie: prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka
- Kontrola astmy jako cel leczenia (dr hab. Grażyna Bochenek, 25 min)
- Postępowanie w astmie trudnej (dr hab. Grażyna Bochenek, 25 min)
- Dyskusja, 10 min
10.00-11.00 SESJA II Gastroenterologia
Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Mach
- Nowe metody leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit (prof. dr hab. Tomasz Mach, 25 min)
- Znaczenie kliniczne podwyższonych poziomów transaminaz (prof. dr hab. Tomasz Mach, 25 min)
- Dyskusja, 10 min
11.00-12.00 SESJA III Kardiologia
Prowadzenie: prof. dr hab. Jacek Dubiel
- Definicja niewydolności serca (dr hab. Andrzej Surdacki, 25 min)
- Aktualne wytyczne postępowania w przewlekłej niewydolności serca (dr hab. Andrzej Surdacki, 25 min)
- Dyskusja, 10 min
12.00-12.30 Przerwa
12.30-13.45 SESJA IV Hematologia - Grant edukacyjny firmy Novartis Oncology
Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksander Skotnicki
- Przeszczepianie szpiku (prof. dr hab. Aleksander Skotnicki, 45 min)
- Aktualne wytyczne diagnostyki i leczenia w przewlekłej białaczce szpikowej (dr Tomasz Sacha, 25 min)
- Dyskusja, 5 min
13.45-14.45 SESJA V Reumatologia
Prowadzenie: dr hab. Piotr Głuszko
- Hyperurykemia i DNA (dr hab. Piotr Głuszko, 25 min)
- Powikłania sercowo-naczyniowe w chorobach reumatycznych (dr hab. Piotr Głuszko, 25 min)
- Dyskusja, 10 min
14.45-15.45 SESJA VI Hypertensjologia i diabetologia
Prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
- Czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 u pacjentów z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym - praktyczne implikacje kliniczne (prof. dr hab. Maciej Małecki, 25 min)
- Terapia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą w świetle aktualnych zaleceń klinicznych (prof. dr hab. Tomasz Grodzicki, 25 min)
- Dyskusja, 10 min
15.45-15.55 Zamknięcie Sympozjum
Losowanie nagród. Wręczanie certyfikatów uczestnictwa.

PODYPLOMOWA SZKOŁA INTERNY 2010
06.02.2010 GDAŃSK - prof. dr hab. med. Zbigniew Zdrojewski
27.02.2010 WROCŁAW - prof. dr hab. Maria Podolak-Dawidziak
20.03.2010 RZESZÓW - dr Marek Sienicki
10.04.2010 KATOWICE - prof. dr hab. Jan Duława
24.04.2010 SZCZECIN - dr hab. Andrzej Wojtarowicz
08.05.2010 WARSZAWA - prof. dr hab. Jacek Imiela
22.05.2010 OLSZTYN - prof. dr hab. Michał Myśliwiec
29.05.2010 LUBLIN - prof. dr hab. Anna Dmoszyńska
25.09.2010 KRAKÓW - prof. dr hab. Jacek Musiał
16.10.2010 POZNAŃ - prof. dr hab. Irena Zimmermann-Górska
23.10.2010 BIAŁYSTOK - prof. dr hab. Anna Bodzenta-Łukaszyk
06.11.2010 ŁÓDŹ - prof. dr hab. Paweł Górski
20.11.2010 BYDGOSZCZ - prof. dr hab. Kornelia Kędziora-Kornatowska