Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2008 r.

Nagrody TIP za 2008 r.

 1. Nagroda I, II, i III stopnia za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW od nr 3 do 12/2008. Nagroda I stopnia - 15 000 zł, II stopnia - 10 000 zł, III stopnia - 5000 zł.
  Sponsor: GlaxoSmithKline
  1. nagroda I stopnia za pracę: „Oporność na kwas acetylosalicylowy u chorych po niedokrwiennym udarze mózgu” (Marcin Żytkiewicz, Liwia Giełwanowska, Ewelina Wojtasińska, Piotr Psuja, Krystyna Zawilska; PAMW 2008; 118 [12]: 727-733)
  2. nagroda II stopnia za pracę: „Samokontrola glikemii a wyniki leczenia u chorych na cukrzycę typu 2” (Agnieszka Bajkowska-Fiedziukiewicz, Katarzyna Cypryk, Tomasz Kozdraj, Anna Mikołajczyk-Swatko, Marcin Kosiński, Małgorzata Józefowska; PAMW 2008; 118 [5]: 267-272)
  3. nagrody III stopnia za pracę: „Czy mutacja genu BRCA1 ma związek z rozwojem raka trzustki?” (Małgorzata Ławniczak, Alicja Gawin, Andrzej Białek, Jan Lubiński, Teresa Starzyńska; PAMW 2008; 118 [11]: 645-649)
 2. Nagrody Programu TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych
  Nagrody rzeczowe (komputery) przyznawane internistom niebędącym samodzielnymi pracownikami nauki, którzy w okresie 2004 - 2008 zgromadzili największą liczbę punktów edukacyjnych w Programie TIP Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych.
  Sponsor: Nycomed
  1. dr Przemysław Życiński (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ŚUM w Katowicach, Klinika Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych)
  2. dr med. Jerzy Dosiak (Szpital Miejski nr 1 w Sosnowcu, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  3. dr Danuta Wdowicka (Samodzielny Publiczny ZOZ w Kościanie, Oddział Wewnętrzny)
  4. dr med. Paweł Luźniak (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii)
  5. dr Wojciech Wieczorek (Szpital Powiatowy w Chodzieży, Oddział Wewnętrzny)
 3. Nagrody za szczególny wkład w organizację ciągełgo doskonalenia zawodowego w chorobach wewnętrznych
  Nagrody rzeczowe (komputery) przyznawane ordynatorom oddziałów internistycznych , którzy się wyróżnili szczególną aktywnością w organizacji szkoleń w chorobach wewnętrznych dla lekarzy w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. Dotyczy szkoleń akredytowanych przez TIP i włączonych do Programu Ciągłego Doskonalenia Lekarzy w Chorobach Wewnętrznych.
  Sponsor: Polpharma
  1. dr med. Andrzej Radziszewski (Szpital Powiatowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  2. dr Franciszek Gontarczuk (Szpital Powiatowy w Kraśniku, I Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii)
  3. dr med. Ryszard Ściborski (Samodzielny Publiczny ZOZ w Oławie, Oddział Chorób Wewnętrznych)
  4. dr Dariusz Zarzycki (Samodzielny Publiczny ZOZ w Nowym Targu, Oddział Chorób Wewnętrznych)

Nagrody przyznaje Zarząd Głowny TIP na wniosek Komisji ds. Nagród.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (012 2934015).

Nagrody zostaną wręczone podczas VIII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich "Postępy w chorobach wewnętrznych" - Interna 2009", Warszawa, 2-4 kwietnia 2009 r. (program na stronie www.mp.pl/interna2009).


Zobacz:

Nagrody TIP za 2007 r.

Komisja ds. Nagród TIP