Towarzystwo Internistów Polskich
 
257. posiedzenie Zarządu Głównego TIP

26 marca 2010 r. od godz. 12.00–14.00
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Sala Puszkina (IV piętro)

Program:

  1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 256. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał - 10 min
  2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich oraz inicjatywie utworzenia specjalizacji z intensywnej terapii – prof. J. Musiał - 30 min
  3. Interpelacja poselska w sprawie prowadzenia poradni internistycznych – prof. J. Musiał , dr med. Piotr Gajewski - 10 min
  4. Informacja Redaktora Naczelnego "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej" – prof. A. Undas - 10 min
  5. Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela - 25 min
  6. Dyskusja i wolne wnioski - 30 min