Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2010

Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2010
w sprawie apelu do Minister Zdrowia o wydanie rozporządzenia ograniczającego okres udzielania oddziałom szpitalnym akredytacji
podjęta na posiedzeniu nr 257 w dn. 26 marca 2010 r.


1. Zarząd Główny w porozumieniu Konsultantem Krajowym w dziedzinie chorób wewnętrznych zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o wydanie rozporządzenia ograniczającego okres udzielania oddziałom szpitalnym akredytacji do kształcenia w chorobach wewnętrznych do 5 lat, po tym okresie jednostka powinna się ubiegać ponownie o akredytację.
2. Zarząd Główny postuluje, aby choroby wewnętrzne uznać za specjalność priorytetową.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP