Towarzystwo Internistów Polskich
 
Nagrody TIP za 2009 r.
 1. Nagroda I, II, i III stopnia za najlepszą pracę oryginalną opublikowaną w Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej
  Dotyczy artykułów oryginalnych opublikowanych w zeszytach PAMW w 2009 roku.
  Nagroda I stopnia - 15 000 zł, II stopnia - 10 000 zł, III stopnia - 5000 zł.
  Sponsor: GlaxoSmithKline
  • a) I stopnia za pracę: „Wpływ wczesnej i odległej skuteczności zabiegu przezskórnej śródnaczyniowej angioplastyki tętnicy nerkowej z następową brachyterapią i/lub bez niej na regresję przerostu mięśnia sercowego u chorych na nadciśnienie naczyniowo-nerkowe” (Andrzej Lekston, Tomasz Niklewski, Mariusz Gąsior, Jerzy Chudek, Krzysztof Wilczek, Andrzej Więcek, Franciszek Kokot, Marek Fijałkowski, Marek Gierlotka, Marcin Osuch, Bogusław Maciejewski, Lech Poloński; PAMW 2009; 119 [4]: 211–218)

   b) II stopnia za cykl prac nt. sarkoidozy: „Metaloproteinazy MMP-9, MMP-2i ich tkankowe inhibitory TIMP-1, TIMP-2 w obwodowych przezoskrzelowych biopsjach płuc chorych na sarkoidozę” (Wojciech J. Piotrowski, Agnieszka Nawrocka-Kunecka, Adam Antczak, Jerzy Marczak, Romuald Biernacki, Piotr Kordek, Zofia Kurmanowska, Paweł Górski; PAMW 2009; 119 [10]: 828-835) oraz „Produkcja anionorodnika ponadtlenkowego przez komórki popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych w odniesieniu do składu komórkowego i czynności płuc w sarkoidozie i przewlekłym zapaleniu oskrzeli” (Wojciech J. Piotrowski, Zofia Kurmanowska, Adam Antczak, Jerzy Marczak, Sebastian Majewski, Paweł Górski; PAMW 2009; 119 [12]: 777–784)

   c) III stopnia za pracę: „Dodatkowe kryteria spirometryczne pozwalają przewidzieć powikłania po pomostowaniu aortalno-wieńcowym (CABG) niezależnie od współtowarzyszącego rozpoznania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc” (Maria K. Lizak, Edward Nash, Michał Zakliczyński, Joanna Śliwka, Piotr Knapik, Marian Zembala; PAMW 2009; 119 [9]: 550–557)

  Nagrody przyznaje Zarząd Główny TIP na wniosek Komisji ds. Nagród.

  Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (12 4305415).

  Zobacz:

  Nagrody TIP za 2008 r.

  Nagrody TIP za 2007 r.

  Komisja ds. Nagród TIP