Towarzystwo Internistów Polskich
 
Interna 2011
W dniach 1-2 kwietnia 2011 r., tradycyjnie w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, odbyła się X Krajowa Konferencja Szkoleniowa "INTERNA 2011 - Postępy w chorobach wewnętrznych", organizowana przez Towarzystwo Internistów Polskich i Medycynę Praktyczną.

Program konferencji był bardzo bogaty, gdyż rok 2010 obfitował w nowe wytyczne postępowania i ważne badania kliniczne, mające istotne znaczenie dla codziennej praktyki. Zostały one przedstawione podczas konferencji przez wybitnych ekspertów, którzy odpowiadali również na pytania uczestników.

Konferencję podzielono na bloki tematyczne. Pierwsza i druga sesja poświęcone były zagadnieniom kardiologii, hipertensjologii oraz diabetologii. Prelegentami byli: prof. Adam Witkowski (Instytut Kardiologii, Warszawa), prof. Anetta Undas (Instytut Kardiologii UJ CM, Kraków), prof. Maria Trusz-Gluza (Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice), prof. Piotr Ponikowski (Wojskowy Szpital Kliniczny, Wrocław), prof. Andrzej Januszewicz (Instytut Kardiologii, Warszawa), prof. Jerzy Sadowski (Instytut Kardiologii UJ CM, Kraków), prof. Maciej Małecki (Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM, Kraków), prof. Leszek Czupryniak (Uniwersytet Medyczny, Łódź), a także dr Grzegorz Cebula (Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii UJ CM, Kraków, Polska Rada Resuscytacji).

Trzecia sesja dotyczyła problemów endokrynologii i i hematologii. Wykłady wygłosili: prof. Marek Ruchała (Uniwersytet Medyczny, Poznań), prof. Tomasz Bednarczuk (Warszawski Uniwersytet Medyczny) i prof. Andrzej Hellmann (Gdański Uniwersytet Medyczny).

Kolejny blok tematyczny to alergologia, pulmonologia i reumatologia, a przewodnikami po wytycznych w tych dziedzinach byli: dr Piotr Rapiejko (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), dr Rafał Krenke (Warszawski Uniwersytet Medyczny), prof. Jadwiga Wędzicha (UCL Medical School, Londyn, Wielka Brytania), prof. Irena Zimmermann-Górska (Uniwersytet Medyczny, Poznań), prof. Witold Tłustochowicz (Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa), dr Ewa Stanisławska-Biernat (Instytut Reumatologii, Warszawa) i dr hab. Piotr Głuszko (Instytut Reumatologii, Warszawa).

Wreszcie ostatnia sesja klinicystyczna objęła problematykę gastroenterologii, nefrologii i diagnostyki laboratoryjnej. Swoją wiedzą w tym zakresie podzielą się: prof. Witold Bartnik (Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa), prof. Piotr Milkiewicz (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin), dr hab. Marian Kuczera (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3, Rybnik) i dr hab. Bogdan Solnica (Katedra Biochemii Klinicznej UJ CM, Kraków).

W przeddzień konferencji, tj. 31 marca, odbyło się IV Sympozjum "Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - jak lekarz powinien postąpić, gdy popełni błąd", organizowane przez MP wraz z TIP i Naczelną Izbą Lekarską, we współpracy z American College of Physicians.

Natomiast podczas konferencji tej tematyce (odpowiedzialność lekarza za błędy medyczne i naruszenie praw pacjenta) została poświęcona szósta sesja, w której ekspertami byli: dr n. prawn. Dorota Karkowska (Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, Uniwersytet Łódzki), dr n. prawn. Rafał Kubiak (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, UŁ) oraz dr n. prawn. Małgorzata Serwach (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, UŁ).

W konferencji wzięło udział ponad 3500 lekarzy z całej Polski: byli to zarówno interniści i lekarze rodzinni, jak i specjaliści w wąskich dziedzinach medycyny. Tradycyjnie już w trakcie konferencji nastąpiło wręczenie nagród za najlepsze polskie prace oryginalne opublikowane w "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej". Nagrody wręczono również laureatom programu edukacyjnego "Postępy w chorobach wewnętrznych".

Profesor Barbara Dąbrowska

Wieczorem, po pierwszym dniu obrad, odbyła się Gala z okazji podwójnego jubileuszu - X Konferencji i 20-lecia Medycyny Praktycznej. Niepowtarzalny koncert przygotował twórca wielu znakomitych przedstawień z tangiem w roli głównej - Grzegorz Frankowski.

Spektakl muzyczno-taneczny