Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 1/2011
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 1/2011
w sprawie podniesienia wysokości składki członkowskiej
podjęta na posiedzeniu nr 259 w dn. 31 marca 2011 r.

Zarząd Główny podjął jednomyślnie decyzję o podniesieniu wysokości składki członkowskiej do 100 zł od 2012 roku oraz obniżenia kwoty (do 250 zł) w przypadku opłaty za 3 lata z góry.
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP