Towarzystwo Internistów Polskich
 
Uchwała nr 2/2011
Uchwała Zarządu Głównego TIP nr 2/2011
w sprawie powołania Kapituły ds. Członkostwa Honorowego TIP podjęta na posiedzeniu nr 260 w dn. 16 listopada 2011 r.

Zarząd Główny podjął jednomyślnie decyzję o powołaniu Kapituły ds. Członkostwa Honorowego TIP w składzie:
prof. Andrzej Szczeklik (przewodniczący)
prof. Franciszek Kokot
prof. Irena Zimmermann-Górska
prof. dr hab. med. Jacek Musiał dr med. Piotr Gajewski
Prezes ZG TIP Sekretarz ZG TIP