Towarzystwo Internistów Polskich
 
262. posiedzenie Zarządu Głównego TIP
262. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
29 maja 2012 r., godz. 11.00–13.00
Kraków, II Katedra Chorób Wewnętrznych, ul. Skawińska 8, Sala Konferencyjna


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 261. posiedzenia Zarządu Głównego TIP – prof. T. Guzik

2. Wybory wiceprezesa, sekretarza i skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2012–2016

3. Wybory członków i przewodniczących Komisji TIP kadencji 2012–2016

4. Ogólne przedstawienie zadań Zarządu Głównego TIP w kadencji 2012–2016 – prof. T. Guzik

5. Wystąpienie Konsultanta krajowego ds. chorób wewnętrznych, prof. Jacka Imieli

6. Wolne wnioski i dyskusja