Towarzystwo Internistów Polskich
 
261. posiedzenie Zarządu Głównego TIP
261. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
11 kwietnia 2012 r., godz. 13.00–15.00
Warszawa, Hotel Holiday Inn, ul. Złota 48/54, Sala Etiuda


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, uczczenie pamięci Profesora Andrzeja – Prof. Jacek Musiał

2. przyjęcie porządku obrad i protokołu z 260. posiedzenia Zarządu Głównego
prof. J. Musiał - 5 min

3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
prof. J. Musiał - 15 min

4. Sprawozdanie finansowe skarbnika Zarządu Głównego TIP kadencji 2008–2012
dr med. Konstanty Szułdrzyński - 10 min

5. Sprawozdanie redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej”
prof. Anetta Undas - 10 min

6. Sprawozdanie przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego TIP
prof. Irena Zimmermann-Górska - 10 min

7. Wystąpienie przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej
prof. Z. Maziarz - 10 min

8. Uzgodnienie propozycji ustępującego Zarządu Głównego na stanowiska w kadencji 2012– 2016: prezesa, prezesa-elekta, członków ZG oraz Głównej Komisji Rewizyjnej
prof. Jacek Musiał i prof. Franciszek Kokot - 10 min

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia niektórych Sekcji TIP oraz przyjęcie propozycji zmian w statucie
prof. Jacek Musiał - 5 min

10. Dyskusja i wolne wnioski - 10 min