Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 3 czerwca 2008r.
Program posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
3 czerwca 2008 r. od godz. 11.00–16.00
Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ
Kraków, ul. Skawińska 8


1. Sprawy organizacyjne – prof. J. Musiał
a) przedstawienie organizacji Biura Zarządu Głównego i Kierownika Biura
b) ustalenie zasad komunikowania się członków Zarządu, Komisji TIP i przewodniczących oddziałów

2. Wybory Wiceprezesa Zarządu Głównego TIP w kadencji 2008–2012 oraz członków i przewodniczących komisji

3. Ogólne przedstawienie zadań Zarządu Głównego TIP w kadencji 2008–2012 – prof. J. Musiał

4. Zadania związane z "Polskim Archiwum Medycyny Wewnętrznej" – wprowadzenie prof. A. Undas, dyskusja

5. Zadania Komisji do spraw Współpracy Międzynarodowej – wprowadzenie ogólne prof. E. Kucharz; współpraca z American College of Physicians dr J. Sznajd, dyskusja

6. Zadania Komisji do spraw Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych – wprowadzenie dr hab. J. Imiela, dyskusja

7. Zadania Komisji do spraw Kształcenia Przeddyplomowego – wprowadzenie prof. M. Podolak, dyskusja

8. Zadania Komisji do spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego – wprowadzenie dr Piotr Gajewski, dyskusja

9. Przedstawienie zasad gospodarki finansowej TIP – prof. J. Musiał
a) pobieranie opłat członkowskich
b) zasady współpracy finansowej TIP z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne
c) rozliczenia między Oddziałami TIP a Zarządem Głównym

10. Wolne wnioski