Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program 254. posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 14 października 2008r.
Program 254. posiedzenia Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
14 października 2008 r. od godz. 10.00–15.00
Sala Konferencyjna II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ
Kraków, ul. Skawińska 8


1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad – prof. J. Musiał

2. Otwarcie nowego biura Zarządu Głównego – prof. J. Musiał

3. Przyjęcie protokołu z 253. posiedzenia Zarządu Głównego

4. Informacja o dotychczasowych działaniach Prezesa TIP – prof. J. Musiał

5. Informacja ze spotkania z Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz z konferencji Prezesów Polskich Towarzystw Lekarskich – doc. J. Imiela

6. Informacje Komisji ds. spraw Kształcenia Specjalistycznego i Ustawicznego, m.in. w sprawie przygotowywanego nowego rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego specjalizacji lekarskich – dr P. Gajewski

7. Informacje Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego – prof. I. Zimmermann-Górska

8. Informacje nt. bieżącej działalności Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. E.J. Kucharz i członkowie Komisji

9. Informacje redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas

10. Informacje Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych w Zakresie Chorób Wewnętrznych – doc. J. Imiela

11. Informacje nt. gospodarki finansowej TIP – prof. J. Musiał, mgr Maria Kraut

12. Przyjęcie regulaminu przyznawania tytułu Przyjaciela Towarzystwa Internistów Polskich – dr P. Gajewski

13. Wolne wnioski