Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program 255. posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 2 kwietnia 2009r.
255. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
2 kwietnia 2009 r. od godz. 11.00–13.00
Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, Sala Rudniewa (IV piętro)


Program

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 254. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 5 min

2. Informacja Prezesa ZG – prof. J. Musiał 10 min

3. Wybory nowego skarbnika ZG 5 min

4. Sprawy członkowskie i prezentacja nowej strony internetowej TIP – dr P. Gajewski 15 min

5. Informacja redaktora naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas 5 min

6. Sprawozdanie z posiedzenia Komisji ds. Nagród – prof. A. Szczeklik 5 min

7. Informacja Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego – prof. I. Zimmermann-Górska 10 min

8. Informacja Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. E.J. Kucharz 10 min

9. Wystąpienie Konsultanta Krajowego ds. chorób Wewnętrznych 15 min

10. Przedstawienie projektu Poradni Internistycznych dla NFZ – dr Lech Kucharski 5 min

11. Wolne wnioski 20 min

12. Wystąpienie gościa specjalnego, delegata American College of Physicians, prof. Paula Muellera – prezentacja systemu oceniania rezydentów z chorób wewnętrznych w Mayo Clinic 15 min