Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program 256. posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 22 października 2009r.
256. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
22 października 2009 r. od godz. 11.00–13.00
Warszawa, Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65, Sala Ballroom F, I piętro


Program:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 255. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 5 min

2. Informacja Prezesa i Skarbnika ZG o bieżących sprawach finansowych i członkowskich – prof. J. Musiał dr med. K. Szułdrzyński 20 min

3. Omówienie realizacji uchwały ZG 3/2008 w sprawie zasad współpracy z podmiotami organizującymi zdarzenia edukacyjne – prof. J. Musiał dr P. Gajewski 15 min

4. Podjęcie uchwały w sprawie Członka Wspierającego – i starania o pozyskanie kolejnych – prof. J. Musiał dr P. Gajewski 10 min

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Oddziału Bielskiego TIP 5 min

6. Informacja Redaktora Naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas 10 min

7. Informacja Przewodniczącej Komisji ds. Kształcenia Przeddyplomowego – prof. I. Zimmermann-Górska 15 min

8. Wystąpienie Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych – prof. J. Imiela 15 min

9. Wolne wnioski 20 min