Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program 258. posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 5 października 2010 r.
258. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
5 października 2010 r., godz. 15.00–17.30
Kraków, II Katedra Chorób Wewnętrznych, ul. Skawińska 8, Sala Wykładowa


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 257. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 10 min

2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich – prof. J. Musiał 10 min

3. Informacja Redaktora Naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” – prof. A. Undas 15 min

4. Sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, poświęconej m.in. sytuacji interny – prof. J. Imiela 20 min

5. Informacja Przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej – prof. E.J. Kucharz 15 min

6. Omówienie zmian w systemie specjalizacji proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza – prof. J. Musiał 30 min

7. Dyskusja i wolne wnioski