Towarzystwo Internistów Polskich
 
Program 259. posiedzenia Zarządu Głównego TIP z 31 marca 2011 r.
259. posiedzenie Zarządu Głównego Towarzystwa Internistów Polskich
31 marca 2011 r., godz. 9.15–11.00
Warszawa, Hotel Holiday Inn, Sala Sonata


Program:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z 258. posiedzenia Zarządu Głównego – prof. J. Musiał 10 min

2. Informacja Prezesa o bieżących sprawach finansowych i członkowskich - prof. J. Musiał 20 min

3. Informacja Redaktora Naczelnego „Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej” - prof. A. Undas 15 min

4. Informacja Konsultanta Krajowego ds. chorób wewnętrznych - prof. J. Imiela 20 min

5. Omówienie aktualnego programu nauczania interny w Polsce i możliwości jego modyfikacji – prof. I. Zimmermann-Górska 15 min

7. Dyskusja i wolne wnioski